Jak w rok zbudować turkusową organizację oraz stworzyć zaangażowany, samozarządzający się zespół - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Casestudy

Jak w rok zbudować turkusową organizację oraz stworzyć zaangażowany, samozarządzający się zespół

Bees & Honey to agencja reklamowa z kilkunastoletnią historią, pracująca dla światowych marek, która poszukiwała sposobu na określenie, w jaki sposób chce działać i jaka chce być. Maciek i Karolina Żybula, założyciele i CEO agencji, długo pracowali nad wizją działania oraz strategią organizacyjną i jej wdrożeniem samodzielnie, ale ich działania nie przynosiły zadowalających efektów. Po trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, założyciele Bees & Honey postanowili skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów. Szukając specjalistów z bogatym doświadczeniem oraz udokumentowanymi rezultatami, trafili do PerfectCircle.

Cele i efekty coachingu biznesowego

Maciek i Karolina, wspierani przez Marka Wzorka z PerfectCircle, postawili sobie za cel zbudowanie turkusowej organizacji, opartej o współpracę. Tak, aby wyniki biznesowe szybowały w górę jak szalone. Marek przeprowadził firmę przez autorski proces Od Hierarchii Do Turkusu™, którego celem jest samozarządzanie oraz mądrzejsza i bardziej efektywna praca, co z kolei przekłada się na wyniki biznesowe.

Cel 1:

  • Dookreślenie i rozwinięcie kultury organizacyjnej, opartej o współpracę oraz dynamiczne samozarządzanie

Efekty:

  • Już w pierwszym kwartale, zamiast spędzać długie godziny na rozmowach, spotkania zespołu liderów Bees & Honey skróciły się o 50%, a liczba decyzji podejmowanych w trakcie spotkań wzrosła o 100%.
  • W firmie zwiększyła się transparencja oraz znacznie poprawiła się atmosfera w zespołach.
  • Pracownicy Bees & Honey poznali swoje mocne strony dzięki talentom Gallupa, co przełożyło się na lepsze flow i większą radość ze współpracy. Wzrosła kreatywność ludzi i zespołów oraz liczba nowych pomysłów.

Cel 2:

  • Polepszenie wyników biznesowych

Efekty:

  • Po rozpoczęciu procesu Od Hierarchii Do Turkusu, już po pierwszym kwartale współpracy, zespół Bees & Honey osiągnął 100% zwrot z inwestycji w proces.

Poszukując nazwy dla swojej naturalnej drogi w biznesie i zarządzaniu, a także tym, co myślę o świecie i pracy natrafiłem na książkę Marka: “Od Hierarchii Do Turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”. Poznałem Marka i jego przekonania dogłębnie na bazie tej książki i mogę powiedzieć, iż zgadzam się z nim w 100%. A także, że zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
Udało nam się rozpocząć współpracę i zainicjować proces rozwoju firmy Od Hierarchii Do Turkusu™ w Bees & Honey. Gorąco polecam współpracę z Markiem i PerfectCircle wszystkim nowoczesnym liderom, a także tym, którzy chcą przekształcić swoje firmy w samozarządzające się, turkusowe organizacje.

Maciej Leonad Żybula, założyciel agencji Bees & Honey

Jak Bees & Honey zmieniało się w turkusową organizację?

Proces przekształcania struktury organizacji (Od Hierarchii Do Turkusu™) rozpoczęła analiza bieżącej sytuacji oraz potrzeb pracowników. Każdy pracownik poznał swoje mocne strony dzięki badaniu Talenty Gallupa, a zadania i role zaczęły być rozdzielane zgodnie z nimi. W firmie wdrożono narzędzia i praktyki takie jak metoda OKR, dynamiczne samozarządzanie i turkusową kulturę organizacji. Odpowiedzialność za organizację, biznes i finanse została rozłożona na kilku liderów, co zdjęło ogromny ciężar z barków Maćka Żybuli, który wreszcie miał czas, aby zająć się rozwojem firmy oraz liderów w organizacji.

Na początku procesu agencja miała niejasną i niedookreśloną strukturę organizacyjną. Ponieważ tworzyła najbardziej kreatywne koncepcje marketingowe dla największych globalnych marek, istniał w niej naturalny duch kreatywności i serdeczności, ale nie brakowało także stresowych sytuacji. Czasem stres i wysokie oczekiwania Klientów powodowały chaos, niepotrzebne nieporozumienia oraz rotację na kluczowych stanowiskach. Dzięki wdrożeniu Dynamicznego Samozarządzania oraz wprowadzeniu klientocentrycznej struktury organizacyjnej – Układ Solarny – agencja zachowała bardzo wysoką kreatywność, a serdeczność i zaufanie wewnątrz firmy jeszcze się polepszyły. Usprawniono procesy biznesowe, odpowiedzialność całego zespołu za wyniki wzrosła wielokrotnie, a procesy rekrutacyjne oraz onboardingowe zostały usystematyzowane. Rotacja pracowników znacznie się zmniejszyła.

Wraz z wdrożeniem Dynamicznego Samozarządzania, nastąpił w zespołach intensywny rozwój kompetencji miękkich, w tym słuchania siebie nawzajem i przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych. Dzięki interaktywnej grze biznesowej, grywalizacji oraz demo spotkań samozarządczych cały zespół miał możliwość wejścia w rolę przedsiębiorcy oraz podejmowania decyzji biznesowych. Dobrze się przy tym bawiąc oraz rozwijając kompetencje przyszłości, takie jak: kreatywność, przetwarzanie i interpretacja złożonych informacji, przedsiębiorczość, wychodzenie z inicjatywą, zręczność oraz przyspieszone uczenie się.

Dynamicznie zmieniające się role zastąpiły tradycyjne, hierarchiczne stanowiska. Firma wprowadziła i rozwinęła praktyki agile oraz podejście do klientów w modelu Lean StartUp. Skomplikowane i niejasne procesy wewnętrzne zostały uproszczone, a początkowy opór przed zmianą w zespole zastąpiło podejście: „Lubimy zmiany i je sami inicjujemy.”

Przydzielanie ról zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami sprawiło, że poprawiły się relacje w zespole. Pracownicy poznali źródła wewnętrznej motywacji, metody dbania o własne szczęście, dobrostan oraz otrzymali narzędzia dla profesjonalnego radzenia sobie w świecie VUCA – złożonym, zmiennym, niepewnym i niejednoznacznym. Zwiększyła się transparencja w podejmowaniu decyzji oraz w finansach. Teraz cały zespół zna sytuację finansową firmy i ma wpływ na rozwój własny, projektów oraz całej agencji.

Podsumowanie

Dzięki regularnym zajęciom prowadzonym przez Marka Wzorka, cała firma została włączona w proces zmiany i zainspirowana ideą turkusowej organizacji. Samozarządzanie stało się codzienną, naturalną praktyką w organizacji, pracownicy stali się bardziej zaangażowali, a ich rotacja znacznie spadła.

Bees & Honey z sukcesem stała się jedyną turkusową agencją reklamową na polskim rynku. Transparencja w działaniach i finansach oraz wdrożenie metody OKR przełożyło się na jej rozwój oraz realizację celów biznesowych. Zaś pod koniec 2021 roku firma pozyskała największego Klienta w całej swojej historii.

Innowacyjna turkusowa kultura organizacyjna oraz zmiany, jakie zaszły w Bees & Honey na przestrzeni 12 miesięcy przygotowały agencję na najbliższe 10 lat szybkiego wzrostu.