Turkus - PerfectCircle business coaching & teal organizations
oferta

OFERTA: TURKUS

Twoja codzienna praca w zespole jest daleka od samoorganizacji, a Ty chcesz to zmienić? Masz za dużo na głowie i zespół, który nie angażuje się wystarczająco?

Stwórz na nowo swoją organizację i wyskaluj ją. Przygotuj organizację, zespoły i liderów na jeszcze szybsze zmiany, rozwój oraz bardziej skomplikowany świat.
Wprowadź innowacyjną kulturę organizacyjną w Twojej firmie. Przejdźmy drogę Od Hierarchii Do Turkusu™.
turkus

INNOWACYJNA
KULTURA
ORGANIZACYJNA

Hierarchiczne i scentralizowane struktury organizacyjne to przeżytek, który powstał tysiące lat temu. Jednak nawet dziś wiele firm oraz liderów ciągle nieświadomie stosuje ten zabytek, nie wiedząc o nowocześniejszych i zdecentralizowanych strukturach takich jak sieć, układ solarny lub holakratyczny.

Innowacyjne firmy jak Semco, igus, Buurtzorg, Spotify, Haier, Wikipedia, PerfectCircle, Bees & Honey, Boldare, Springest i kolejnych ponad 5 000 przedsiębiorstw na świecie już stosuje nowatorskie, elastyczne i zdecentralizowane struktury organizacyjne.

Miliony zespołów oraz organizacji stosują scrum, agile, kanban i inne nowoczesne metody pracy.

Twórz organizacje zwinne i szybko uczące się.

Przejdź z nami proces
Od Hierarchii Do Turkusu™

TURKUSOWE
OGRANIZACJE

Stworzenie turkusowej organizacji to m.in. przełączenie się każdego z pracowników na wewnętrzną motywację, samoorganizację i samozarządzanie w zespołach. To lepsza obsługa klienta, szybsze uczenie się ludzi nawzajem od siebie oraz spójna kultura organizacyjna.

Możesz zmienić kulturę organizacyjną swojej firmy. Możesz wdrożyć Dynamiczne Samozarządzanie™
Jak to zrobić? Doświadczeni praktycy PerfectCircle przejdą z Tobą i z Twoją organizacją przez 3 kluczowe etapy zmiany. Na początku dokonają analizy bieżącej sytuacji, a następnie wspólnie z Tobą opracują plan zmiany oraz przeprowadzenia jej. Finalnie wejdziesz na kolejny etap ewolucji w zarządzaniu i osiągniesz wymierny rezultat biznesowy.

"Turkusowe organizacje, zespoły agile, scrum, samozarządzanie, firmy holakratyczne i socjokratyczne rozwijają się w tempie wykładniczym."

Marek Wzorek

Zbadaj bezpłatnie obecną kulturę organizacyjną i uzyskaj raport Q26

"KULTURA ZJADA STRATEGIĘ NA ŚNIADANIE"

Peter Drucker

KLIENTOCENTRYZM

KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ

Stwórz organizację zarządzaną przez klientów! Ustaw klienta w centrum Twojej struktury organizacyjnej, kultury organizacyjnej, strategii biznesowej! Wiemy jak tworzyć takie organizacje i taką tworzymy w PerfectCircle oraz w innych firmach jak m.in. igus, Bees and Honey 360, V-Tac Sp. z o.o., …

Startupy i innowacyjne firmy, jak Google, Spotify, Netflix, igus, PerfectCircle oraz tysiące innych światłych organizacji stawiają na świadome tworzenie kultury organizacyjnej.

Przygotuj swoją firmę do gwałtownych zmian, jakie zachodzą na naszych oczach w XXI wieku w biznesie, społeczeństwie i technologiach.

Stwórz miejsce pracy o najwyższym poziomie zaangażowania i przedsiębiorczości.

Rozwijaj organizację, w której pracownicy mówią: “pracuję tu z pasją” oraz “lubię to co robię i lubię swoich klientów oraz współpracowników”.

Rozwijaj nowy sposób zarządzania i przywództwa nie oparty na systemie “kar i nagród” oraz “nakazów i kontroli”, ale na wewnętrznej motywacji i odpowiedzialności. Stwórz klientocentryczną organizację zarządzaną przez klientów i rozwijaną przez Ciebie, klientów oraz wszystkich pracowników!

Stwórz z nami Twoją
nową Kulturę Organizacyjną

ORGANIZACJE
POTRZEBUJĄ
ZUPEŁNIE
NOWEGO
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA

Powodem wojen na świecie oraz demoralizacji w korporacjach, społeczeństwach, państwach jest brak transparencji i jasnych zasad, które w takim samym stopniu dotyczą tych rządzących na górze, jak i tych na dole.

Zmień strukturę organizacyjną na Układ Solarny oraz wdróż Dynamiczne Samozarządzanie, wprowadzisz tym samym radykalną transparencję w Twojej organizacji.

Pobierz bezpłatnie prezentację i poznaj Dynamiczne
Samozarządzanie™

DOKONAJ
ŚWIADOMEGO
WYBORU

Liderzy, rozwijając swoje organizacje, nieświadomie wybierają hierarchiczne zarządzanie. Nie znają po prostu lepszych alternatyw. Wybierz Dynamiczne Samozarządzanie i świadomie wybierz: pracę z pasją, transparencję w podejmowaniu decyzji, współzarządzanie, autonomię, samozarządzanie, wewnętrzną motywację, odpowiedzialność pracowników, role zamiast stanowisk oraz szczęście w miejscu pracy!

Pobierz prezentację i poznaj 7 kluczowych elementów Dynamicznego Samozarządzania™

DYNAMICZNE
SAMOZARZĄDZANIE™

Dynamiczne Samozarządzanie to zbiór praktyk zarządzania organizacją, dostosowany do potrzeb ludzi i zespołów XXI wieku. To styl nowoczesnej i dynamicznej pracy, w niehierarchicznych strukturach organizacyjnych opartą na rolach a nie stanowiskach.

Wdrażając dynamiczne samozarządzanie otrzymujesz:

 • dynamiczną i elastyczną strukturę organizacyjną,
 • klientocentryczną strukturę organizacyjną z klientem w samym centrum tej struktury,
 • platformę SAAS do samozarządzania organizacją,
 • świadomie ukształtowaną samozarządzającą się kulturę organizacyjną,
 • system stawiania zespołowych i indywidualnych celów (najczęściej wdrażane OKR-y – Objective Key Results),
 • transparencję decyzji, rezultatów, mierników w całej organizacji,
 • niehierarchiczny i szybki sposób podejmowania decyzji,
 • łatwy system tworzenia i zmiany ról, brania odpowiedzialności oraz onboardingu.

Zapytaj nas, co jeszcze zyskasz wdrażając Dynamiczne Samozarządzanie.

Pobierz bezpłatnie prezentację i poznaj Dynamiczne Samozarządzanie™

narzedzia

HOLASPIRIT

 • Niezależna, francuska platforma SAAS założona w 2016 r.
 • Pionier na rynku samozarządzania.
 • Doświadczony zespół w rozwoju oprogramowania (współzałożyciele tworzą także talkspirit.com).
 • Początkowo zaprojektowana dla praktyków Holakracji, holaspirit jest narzędziem wspomagającym samozarządzanie w różnych typach organizacji.
 • W 100% tworzona z miłością we Francji. Zgodna z RODO.

holaspirit.com

TALKSPIRIT

 • Wiodąca firmowa sieć społecznościowa, alternatywa #1 dla Slack/Workplace we Francji.
 • Wystarczy kilka kliknięć, aby zaktywizować społeczność firmy, rozpowszechnić kluczowe informacje i zaplanować wydarzenia.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołowej poprzez zdynamizowanie interakcji
 • Bezproblemowy dostęp z poziomu komputerów i urządzeń mobilnych.
 • Chroni integralność i poufność wszystkich danych wymienianych przez Twoich pracowników.

talkspirit.com

materiały
od hierarchii do turkusu Marek Wzorek

MATERIAŁY
POMOCNICZE

Chcesz wiedzieć, jak wzrastać, współpracować lepiej, szybciej kreować usługi i produkty oraz tworzyć efektywniejsze, szczęśliwsze miejsca pracy? Zacznij swoją zmianę od postaw – lektury bestsellera biznesowego, autorstwa Marka Wzorka.

Dowiesz się, jak nie powielać schematu kierowania firmą z poziomu nieomylnego władcy. Książka przybliży Ci konkretne organizacje i firmy, które dzięki turkusowemu zarządzaniu, z sukcesami wykorzystują zmiany zachodzące w świecie.

Zobaczysz, jak łatwo możesz wprowadzić nowe metody zarządzania w Twojej firmie, zamieniając wysoki poziom stresu na poczucie dobrostanu i pozytywne efekty osobiste oraz finansowe.

Napisz do nas!