Jak przejść drogę od 0 do 18 mln przychodu w 3 lata - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Casestudy

Jak przejść drogę od 0 do 18 mln przychodu w 3 lata

V-TAC Poland, dostawca innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych LED i partner Samsung Lightning osiągnął w 2021 roku 18 milionów przychodu oraz spektakularne wyniki finansowe. Wszystko w jedyne 3 lata od rozpoczęcia działalności! Jednak aby osiągnąć sukces, Norbert Nowakowski – założyciel i Dyrektor Generalny V-TAC Poland musiał uporać się z wieloma trudnościami. Natłok obowiązków, budowa zespołu od podstaw, problemy z planowaniem i osobistą efektywnością, sporadyczny spadek wiary w siebie oraz w docelowy biznes – to wyzwania wielu przedsiębiorców i założycieli biznesu. To one skłoniły Norberta Nowakowskiego do rozmów z Markiem Wzorkiem oraz do rozpoczęcia współpracy, który wspierał go jako coach i mentor, ale również konsultant oraz doradca biznesowy. Takie całościowe, pogłębione podejście wyróżnia coaching biznesowy realizowany przez PerfectCircle®️.

Cele i efekty coachingu biznesowego

Cel 1: Stworzenie zaangażowanego zespołu

Kiedy Norbert podejmował współpracę z Markiem w 2019 roku, mówił, że najbardziej brakuje mu czasu. Wszystko — od kontaktu z partnerami w Dubaju po logistykę i marketing — było na jego głowie. A jego niewielki zespół nie zawsze komunikował się efektywnie ani ze sobą, ani z klientami. Norbert przy ustalaniu celu procesu coachingowego oraz celu biznesowego firmy ustalił z coachem ambitny cel na samym początku procesu i początku roku 2019, żeby w firmie V-Tac na koniec roku 2019 zbudować silny i zgrany 4-osobowy zespół oraz osiągnąć przychód w wysokości 4 mln PLN oraz konkretny zysk.

EFEKTY

  • Norbert zakończył rok 2019 ze zgranym 4-osobowym zespołem i przychodem bliskim 4 mln PLN. W 2020 r. w V-TAC Poland pracowały już kolejne dwie nowe osoby, w kolejnych latach, i do tej pory zespół się dalej intensywnie rozwija, na fundamentach wypracowanych w roku 2019.
  • Norbert w trakcie procesu coachingowego, po sugestii od coacha biznesowego, który w trakcie procesu wchodzi czasami w rolę konsultanta i doradcy, wdrożył w V-TAC Pipedrive — system CRM do zarządzania relacjami z klientem. Dzięki temu komunikacja na linii firma-klient stała się efektywna i zorganizowana, procesy sprzedażowe spójne i efektywne, a firma otrzymała wewnętrzny system dla wymiany wiedzy oraz uczenia się od siebie nawzajem.

Cel 2: Bycie liderem z charyzmą, który wspiera i rozwija kolejnych liderów w zespole

Początek procesu coachingowego z coachem od PerfectCircle®️ zaczyna się od assessmentu i oceny kompetencji liderskich. Dzięki czemu coach jest w stanie ocenić kompetencje liderskie Klienta, poziom jego charyzmy oraz umiejętności tworzenia kolejnych liderów w organizacji. Norbert dodatkowo oprócz assessmentu, jaki otrzymał od coacha, sam również ocenił własne kompetencje liderskie oraz poziom charyzmy i postanowił, że rozwinięcie kompetencji liderskich oraz umiejętności dobrego delegowania zadań i obowiązków, to będą kolejne cele na proces coachingowy.

efekty

  • Norbert poznał swoje talenty oraz mocne i słabsze strony dzięki autorskim narzędziom assesmentowym PerfectCircle®️: The Leader’s Growth Path™ oraz The Leader’s 3D Scan™. Odkrył także wzorce myślenia oraz zachowania, które czasami go blokowały w osiąganiu sukcesów.
  • Narzędzie coachingowe The Power of Good Habits™ pozwoliło Norbertowi na zmianę głęboko zakorzenionych nawyków. Z sesji na sesję utrwalał nowe, lepsze nawyki, nabywał większej pewności siebie i odnosił sukcesy we współpracy z klientami oraz zespołem.
  • Test Talenty Gallupa wskazał Norbertowi talenty oraz własne mocne strony. Po tym jak poznał je na sobie, postanowił, że zainwestuje również w swoich pracowników, oferując im również assessment CliftonStrengths34. Dzięki temu cały zespół poznał swoje mocne strony, coach omówił je z każdym pracownikiem i zaplanowali wspólnie rozwój talentów. To przełożyło się na zwiększenie samoświadomości pracowników, lepszą komunikację i współpracę w zespole, zwiększenie skuteczności we współpracy z klientami.

Cel 3: Poprawienie zysków i płynności przedsiębiorstwa

W 2019 roku, zaraz po założeniu firmy, jak wiele firm, które nie korzystają z zewnętrznego finansowania, firma nie zawsze miała bezpieczną płynność finansową. Nie przynosiła też zadowalających zysków dla udziałowców jak również dla Norberta i jego zespołu. To był również cel na proces coachingowy. Norbert chciał osiągnąć 4 mln zł przychodu oraz 400 000 zysku EBIDTA. W 2020 roku celem było już 20 mln zł przychodu oraz 2 mln zysku.

efekty

  • Norbert w pełni zrealizował swoje cele finansowe. Na koniec 2019 roku osiągnął przychód w wysokości 4 mln złotych.
  • Przedsiębiorca był tak zadowolony ze współpracy z Markiem, że przedłużył ją na kolejne lata. W 2021 roku, po trzech latach działalności, firma V-TAC Poland osiągnęła przychód 18 mln PLN!

Jak wyglądała współpraca dyrektora V-TAC z coachem PerfectCircle®️?

Norbert Nowakowski miał pełną świadomość wyzwań, jakie stoją przed młodą, budowaną od podstaw organizacją i nim jako jej liderem. “Mam przekonanie, że w każdym biznesie czy projekcie jest potrzebna osoba z zewnątrz, która spojrzy z innej perspektywy na to, co robisz i jak to robisz. To inspiruje, porządkuje myślenie i rozwija ducha organizacji” – mówił. Marka Wzorka nazywa “dobrym duchem organizacji”, który ma doświadczenie i wiedzę konieczną do pracy z osobami na szczeblu kierowniczym.

Spotkania coachingowe odbywały się co dwa tygodnie, a cały poces rozpoczęło ustalenie warunków współpracy i konkretnych celów do osiągnięcia.

“To niesamowite. Nie tylko z sesji na sesję miałem coraz większą jasność, w jakim kierunku zmierzam, ograniczyłem rozproszenia i zrezygnowałem z kilku pomysłów biznesowych, które chodziły mi po głowie. Ale przede wszystkim zaczęliśmy z impetem realizować cel, jaki sobie postawiliśmy! Mogłem czerpać z obszernej wiedzy Marka i jego wsparcia konsultingowego oraz jako doradcy biznesowego przy opracowaniu standardów zatrudniania pracowników czy wyboru systemu CRM. Nie tylko nie miałem wrażenia straty czasu, ale dzięki dobremu planowaniu, jasnemu określeniu kroków milowych oraz strategii osiągnięcia sukcesu, zacząłem mieć go więcej!”

Norbert Nowakowski
— założyciel i dyrektow generalny V-TAC Poland

Podsumowanie

W procesie coachingowym spotkały się dwie silne osobowości – Marka i Norberta. Mieszkanka talentów i umiejętności przyniosła doskonałe rezultaty. Nie byłyby one jednak możliwe bez ramy, jaką dla ich wspólnej pracy stanowił proces coachingu biznesowego. Marek wyposażył Norberta w narzędzia, które pozwoliły mu uwierzyć w siebie i sprawniej zarządzać V-TAC Poland.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Posłuchaj rozmowy: