Praktyk NLP (Practitioner of NLP) – kurs certyfikacyjny - PerfectCircle®
© Copyright 2024

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /autoinstalator/wordpress1/wp-content/uploads/cache/1563c6069967521bab726f32eaeaf7cc026c6b88.php on line 21

Praktyk NLP (Practitioner of NLP) – kurs certyfikacyjny

8487.00 zł

Ilość:

Kategorie: Akademia Coaching NLP Polski Instytut NLP

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

opis

Opis

Praktyk NLP to całościowe szkolenie certyfikacyjne, które spełnia wymogi ilościowe i tematyczne The International Association for NLP oraz The European Association for NLPt.

Kurs ten rozwija i poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Uczy efektywnego modelu komunikowania się oraz technik umożliwiających rozwój umiejętności pomocnych w biznesie, profesjonalnej pomocy i samorozwoju.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP i innych form praktycznej psychologii oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie.

Jako jedyna organizacja w Polsce (i jedna z 6 w Europie) posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP  zgodne z programem International Association for NLP.

Przeszkoliliśmy już tysiące osób zarówno w ramach szkoleń otwartych, jak też zamkniętych, realizowanych na zamówienie przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji.

Dotychczas:

 • zrealizowaliśmy 61 edycji kursu Praktyk NLP,
 • przeszkoliliśmy ponad 3500 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 25 000 godzin zróżnicowanych szkoleń,
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Ponadto: 

zrealizowaliśmy ponad 30 000 godzin psychoterapii,

 • przeprowadziliśmy ponad 8 000 godzin coachingu, mentoringu i konsultacji,
 • udzieliliśmy ponad 2 000 godzin superwizji dla psychoterapeutów, coachów i trenerów.

Wszystko to pozwoliło nam zgromadzić bogate i unikalne doświadczenie i wiedzę oraz dopasować nasze programy szkolenia do specyfiki i warunków, w jakich żyjemy i pracujemy.

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym oraz w pracy zawodowej.

Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez The International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz The European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w celach konstruktywnych.

 

Więcej informacji TUTAJ

PROGRAM

PROGRAM

I Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna (20 godz.)

termin: 9–10.03.2024

Pierwszy moduł zwięźle zapoznaje z burzliwą historią NLP, jego spektakularnymi odkryciami, a także z podstawowymi założeniami, metodami i modelami, które dotyczą m.in. budowania kontaktu i porozumiewania się. Pozwala również sprawdzić, jak mowa ciała wpływa na jakość naszej komunikacji, także w trakcie tzw. „trudnych rozmów”. Już podczas tego modułu zaczynamy odkrywać czym są i jak funkcjonują tzw. „filtry percepcji”, w jaki sposób ludzie tworzą swoje „mapy świata” oraz jak wpływają one na ich funkcjonowanie, relacje z ludźmi, stopień realizacji swojego potencjału. Jak świadomie rozpoznawać mapy innych i własną? Jak spożytkować w praktyce te umiejętności i wiedzę? Właśnie tym tematom poświęcona jest pierwsza część kursu.

II Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów (20 godz.)

termin: 23-24.03.2024

W trakcie drugiego modułu uczestnicy wzbogacają swoje umiejętności komunikowania się, poznając i trenując posługiwanie się językiem mówionym. Przysłowie głosi, że „język jest źródłem nieporozumień”. Niniejszy moduł uczy, jak im zapobiegać, oraz w jaki sposób je rozpoznawać i naprawiać, kiedy już się pojawią. Rozwija umiejętność aktywnego słuchania, zadawania właściwych pytań, osiągania porozumienia i efektywnego kierowania rozmową. Ponadto uczy w jaki sposób ustalać swoje cele tak, by ich realizację uczynić maksymalnie możliwą do osiągnięcia. Uczestnicy uczą się m.in. zastosowania modelu efektywnego kierowania rozmowami, pomocnego w kontekście zarządzania, negocjacji, rozwiązywania problemów i konfliktów, wspierania rozwoju, coachingu, konsultingu, psychoterapii i innych.

III Zarządzanie wewnętrznymi zasobami i rozwijanie kreatywności (20 godz.)

termin: 6-7.04.2024

Moduł trzeci odkrywa przed uczestnikami bogactwo narzędzi wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej oraz kontrolowania swojego stanu wewnętrznego, także w sytuacjach, kiedy jest to szczególnie potrzebne. Uczy, w jaki sposób przygotować się do trudnych i wymagających wydarzeń poprzez budowanie dostępu do swoich wewnętrznych zasobów, mocnych stron oraz radzenie sobie z negatywnymi, blokującymi i ograniczającymi doświadczeniami z przeszłości.

IV Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania (20 godz.)

termin: 21-22.04.2024

Podczas tego modułu uczestnicy odkrywają swoje strategie postępowania i uczą się jak je odkodować, by mieć nad nimi większą świadomą kontrolę oraz jak je doskonalić. Poznają również „strategie geniuszy”, czyli sprawdzone, odkodowane strategie osób odnoszących sukcesy w swoim myśleniu i działaniu. Pokazuje, jak modelować i stosować strategie geniuszy we codziennym życiu i w pracy. Odkrywamy, w jaki sposób strategie te podnoszą jakość funkcjonowania każdego, kto z nich korzysta. Jak się okazuje geniusze to m.in. ci, którzy harmonijnie łączą możliwości swojego świadomego i nieświadomego umysłu. Wiedząc jak tego dokonać i  czerpiąc przy tym z know how mistrzów, możemy coraz bardziej rozwijać własny geniusz…

V Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału (20 godz.)

termin: 11-12.05.2024

W tej części szkolenia uczestnicy odkrywają, że zmiana może odbywać się na różnych poziomach naszej świadomości oraz nieświadomości. Uczą się podstaw wprowadzania w trans, a także wykorzystywania na co dzień naturalnych stanów transu. Podczas modułu uczestnicy poznają także techniki pomagające wzmacniać swoje mocne strony, jak i sposoby radzenia sobie z konfliktami, niepożądanymi zachowaniami i lękiem, często zakorzenionymi właśnie w procesach nieświadomych.

VI Świadomość i nieświadomość w procesie zmian (20 godz.)

termin: 25-26.05.2024

„Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie i dla innych, to odzyskać swobodną komunikację i przepływ pomiędzy twoją świadomością i nieświadomością” (Brian Alman). Zadaniem modułu VI jest właśnie nauczyć Cię, jak to robić, by pełniej wykorzystywać nieświadomy potencjał w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i realizacji celów.

VII Integracja i ewaluacja (10 godz.)

termin: 15.06.2024

Ewaluacja integruje materiał i umiejętności rozwinięte podczas całego kursu. Zapoznaje z całościowym modelem zbierania informacji, rozpoznawania stanu obecnego u siebie i/lub klienta oraz stanu pożądanego. Uczestnicy wdrażają w praktyce umiejętność formułowania celu oraz opracowywania konkretnych sposobów i strategii jego realizacji. Zwiększają sprawność rozpoznawania i korygowania wszelkich nieprawidłowości podczas pracy nad celem.

Wspomniany model to nieocenione narzędzie podczas diagnozowania stanu obecnego (sytuacji problemowej) oraz w fazie doboru odpowiednich metod, prognozowania i wprowadzania pożądanej zmiany. Ze względu na jego uniwersalność, prostotę i praktyczny charakter, znajduje on zastosowanie w kontekście udzielania wsparcia sobie i innym, w odniesieniu do szerokiego spektrum wyzwań.

faq

PYTANIA

 • Jakie są korzyści z udziału w kursie Praktyk NLP ?
  1. Doskonalenie komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym oraz budowanie dobrych relacji z ludźmi.
  2. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami.
  3. Zdobycie umiejętności wyznaczania i realizowania swoich celów.
  4. Rozwijanie umiejętności motywowania siebie.
  5. Odkrywanie i aktywowanie swojego potencjału.
  6. Rozwinięcie nowego, bardziej wspierającego podejścia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.
  7. Poznanie klucza do podejmowania efektywnych decyzji.
  8. Rozwijanie kreatywności we wszystkich sferach pracy i życia.
  9. Poznanie schematów działania psychiki, a przez to zyskanie większej kontroli i wolności wewnętrznej.
  10. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
  11. Uzyskanie certyfikatu Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP).
  12. Osoby posiadające Certyfikat Praktyka NLP mają możliwość kontynuowania swojego szkolenia w ramach kursu Praktyka NLP na poziomie zaawansowanym (Practitioner of NLP Advanced) lub/i na poziomie Mistrz NLP (NLP Master Practitioner).
 • Dla kogo jest to szkolenie?
  Jeśli:
  - stajesz przed coraz to nowymi wyzwaniami, którym niełatwo podołać wobec rosnących oczekiwań otoczenia, tempa życia, zachodzących zmian, itp.,
  - zauważasz, że Twoje kompetencje zawodowe potrzebują wsparcia umiejętności „miękkich”, a posiadana przez Ciebie wiedza specjalistyczna nie wystarcza do efektywnej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem itp.,
  - stawiasz na rozwój i czerpiesz satysfakcję z pracy nad sobą, poszukujesz metod odkrywania własnego potencjału, efektywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
  - należysz do grupy zawodowej, w której szczególnie istotne jest efektywne komunikowanie się z innymi oraz stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce
  - czytasz o NLP, słyszysz różne opinie na jego temat, lecz pragniesz osobiście poznać tę metodę, doświadczyć jej w działaniu i wypróbować w praktyce,

  to to szkolenie jest dla Ciebie.
 • Jaka jest forma zajęć?
  Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs zawiera m.in. wiele ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

  Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość zaobserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z innymi osobami pod opieką prowadzącego.

  Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, edukacji i innych.

  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
autor

Autor, główny trener i Mistrz NLP

Benedykt Peczko

Założyciel i dyrektor Polskiego Instytutu NLP. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego). Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii – ECP oraz Certyfikat Psychoterapeuty PFP).

Czytaj więcej
Odbierz bezpłatną konsultację
Opinie

Opinie

Napisz pierwszą opinię o „Praktyk NLP (Practitioner of NLP) – kurs certyfikacyjny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź

Zobacz też

-28%

„Modelowanie z NLP. Sukces, jak go powtórzyć” – Robert Dilts

36 zł 50 zł

Praktyk NLP – kurs zaawansowany (Practitioner of NLP Advanced)

5781 zł

Szkolenie na coacha wingwave®

9102 zł

od hierarchii do turkusu Marek Wzorek

„Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku” – Marek Wzorek

59.00 zł

-41%

„Sztuka komunikacji i prezentacji z grupami” – Robert Dilts

29 zł 49 zł