Psychologia w coachingu - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Psychologia w coachingu

Pieniądze Samozarządzanie

„Coaching jest odpowiedzią na zindywidualizowane potrzeby rozwoju współczesnego człowieka. Jest alternatywą dla jednostek, zespołów, organizacji, w których tradycyjne metody szkoleniowe nie nadążają za tempem zmian i wymagań otaczającej rzeczywistości. Coaching zaś, w tych dynamicznych warunkach, okazuje się być bardzo skuteczny. Za skuteczność tę odpowiada interdyscyplinarność coachingu, a wśród wielu dziedzin, z których coaching czerpie, szczególne miejsce należy się psychologii. Nie oznacza to, że każdy coach powinien być dyplomowanym psychologiem, oznacza to jednak, że skuteczność coachingu wymaga zrozumienia psychologicznych podstaw, gdyż to właśnie na nich opierają się praktyczne działania” (Ho Law, 2010).

Istnieją zagadnienia psychologiczne, które stanowią podstawę wiedzy odpowiednio przygotowanego coacha. Profesjonalny coach ma wiedzę z zakresu:

 • Psychologii emocji i motywacji
 • Psychologii poznawczej
 • Psychologii osobowości
 • Psychologii pozytywnej
 • Podejścia poznawczo-behawioralnego

Właściwie przeprowadzony proces coachingowy obejmuje narzędzia wywodzące się z psychologii. Należą do nich odzwierciedlenia, które są – obok słuchania i zadawania pytań – jedną z trzech kluczowych kompetencji coacha.

Odzwierciedlenia mają za zadanie ukazać:

 • Kluczowe słowa używane przez klienta
 • Emocje zaobserwowane u klienta
 • Schematy działania i podejmowania decyzji
 • Przekonania wzmacniające lub ograniczające
 • Wartości, które są dla Klienta znaczące
 • Zasoby posiadane przez klienta

Przykłady zastosowania odzwierciedleń:

 • „Powiedziałeś, że praca jest dla Ciebie naprawdę ważna”
 • „Uśmiechasz się, gdy o tym mówisz”

Dzięki odzwierciedleniom proces coachingowy jest bardzej skuteczny i pełny. Klient ma okazję zastanowić się nad wypowiadanymi przez siebie słowami i własnymi reakcjami, pogłębiając świadomość przyczyn napotykanych trudności i zasobów, z których może skorzystać do osiągnięcia celu. To także okazja do nauki efektywnej komunikacji, stosowanej w rozmowach zawodowych i prywatnych klienta.


Literatura:
Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussan, „Psychologia coachingu”, PWN, Warszawa 2010