3 powody, dlaczego firmom potrzebny jest biznes coaching
Blog

3 powody, dlaczego firmom potrzebny jest biznes coaching

Biznes coaching Szkolenia

Coaching jest współpracą między coachem a klientem. Filarami coachingu są 3 dziedziny, które bardzo intensywnie rozwinęły się w XX oraz XXI wieku: sport, psychologia pozytywna oraz biznes i zarządzanie.

Biznes coaching natomiast rozwinął się szczególnie szybko pod koniec XX wieku i jest bardzo mocno powiązany z rozwojem startupów. Gdy początkujący przedsiębiorcy, założyciele startupów, pozyskiwali inwestorów, najczęściej inwestorzy zlecali młodym przedsiębiorcom zatrudnić biznes coacha. Najczęściej Ci biznes coache, po angielsku business coach, to byli doświadczeni przedsiębiorcy, którzy pełnili rolę również doradców oraz mentorów, a przy współpracy z klientem wykorzystywali kilka różnych metod pracy, m.in. coaching, mentoring, szkolenia, doradztwo i konsulting.

Ze względu na to, że startupy, z młodymi, zaangażowanymi przedsiębiorcami i liderami na czele, rozwijały się znacznie szybciej od tradycyjnie zarządzanych firm, gdzie często na czele organizacji stał prezes, którego motywacja do pracy była znacznie mniejsza od młodych liderów startupów, coaching biznesowy zaczął przenikać do wszystkich gałęzi gospodarki USA.

Przejdźmy jednak na rynek polski

W Polsce do tej pory coaching biznesowy, w takiej formie jak opisany powyżej, praktycznie zupełnie nie istniał. Opisany powyżej rodzaj współpracy i wsparcia przedsiębiorców w rozwoju pełnili i pełnią do tej pory trenerzy, szkoleniowcy, konsultanci, doradcy, interim menedżerzy, których rynek w Polsce jest dość obfity. Dla dodatkowego zamieszania na rynku coachingu w Polsce dołożyły się szkoły coachingu oraz uczelnie uczące coachingu na studiach podyplomowych. W piku popularności zawodu wypuszczały i wypuszczają one około tysiąc coachów rocznie. Szkoły te i uczelnie uczyły, że “biznes coach, to taki coach jak każdy inny, tylko to ten, który pracuje w biznesie” – sam to usłyszałam nie raz w środowisku coachingowym. BZDURA! Pisałem o tym już wcześniej w moim artykule na LInkedIn: „Nawet mnie nie rozśmieszaj”​ – początki wielkiej i globalnej organizacji (artykuł przeczytasz TUTAJ)

Z tego względu my w PerfectCircle®️, jako pierwsza firma coachingowa na rynku w Polsce, specjalizujemy się w executive coachingu i business coachingu, edukujemy czym jest coaching, czym jest coaching biznesowy, jakie są pomiędzy nimi różnice, oraz naszą pracą i dobrym przykładem wyznaczamy najwyższe standardy pracy dla coachów biznesowych i executive coachów.

Po to też założyliśmy pierwszą w Polsce szkołę coachingu biznesowego i executive coachingu #PerfectCircleCommunity, ale to już temat na inny artykuł lub wywiad.

Przejdźmy więc do trzech powodów, dlaczego firmom obecnie potrzebny jest coaching biznesowy. Zadajmy sobie więc pytanie: po co firmom coaching biznesowy?

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Najważniejszym aspektem i celem biznes coachingu w firmie jest rozwój całej organizacji, a jednym z kroków do osiągnięcia tego jest zwiększenie zaangażowania pracowników. Pracownik i jego umiejętności to główna wartość w firmie. Coaching, jeśli ma być skutecznie wdrożony do organizacji, to najlepiej jeśli zostanie rozpoczęty od samej góry, czyli od prezesa zarządu lub właściciela firmy. O tym procesie executive coachingu będziemy pisali w kolejnym artykule z tego cyklu. Następnie coaching jest kaskadowany na kolejne szczeble organizacji. Może być zarówno indywidualny dla każdego pracownika lub zespołowy, w zależności od potrzeb danej firmy. Korzystając z procesu biznes coachingu w firmie, pracownik potrafi jaśniej określać cele i się na nich koncentrować, wzrasta u niego odpowiedzialność za wykonywane zadania, rośnie pewność siebie i świadomość swojego wpływu na firmę. Jednostkowe wyniki biznes coachingu dla takiego pracownika przekładają się na efekty w całej organizacji. Firmom, liderom i pracownikom potrzebny jest biznes coaching dla szybszej realizacji swoich celów i jako proces polepszenia współpracy oraz zwiększenia wiedzy, własnej świadomości i dobrostanu. Ze względu na to, że coaching biznesowy opiera się przede wszystkim na pracy z mierzalnym celem, może być określony bardzo dobrze zwrot z inwestycji w proces coachingu. Procesy coachingu biznesowego realizowane przez coachów biznesowych z PerfectCircle®️ często mają konkretnie określony zwrot z inwestycji w coaching, czyli gwarantowany wskaźnik ROI. Jako pierwsi oferujemy to na rynku w Polsce. 

Większa efektywność organizacji

Coaching biznesowy jest metodą, dzięki której cała organizacja realizuje skutecznie własne cele, od celów prezesa, po cele zarządu, menedżerów, zespołów, po każdy dział organizacji. Cele ustala coach z klientem coachingu indywidualnie, od podniesienia kompetencji liderskich, przez konkretne zwiększenie sprzedaży, po konkretny rezultat finansowy, po usprawnienie działania danego stanowiska pracy, rozwiązywania konfliktów w zespole czy rozwój kompetencji menedżera lub reszty zespołu. Wszystkie te czynniki przekładają się oczywiście na lepsze wyniki pracy i zwiększenie efektywności w całej organizacji. Coach biznesowy pomaga określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, główne cele firmy i przypisanie ich odpowiednim osobom. Biznes coaching jest potrzebny najbardziej firmom, które mają problem z nieuporządkowanymi procedurami, brakiem wzrostu sprzedaży i odczuwalnym chaosem. Coach biznesowy jest właśnie potrzebny, by pomóc to wszystko uporządkować i przeciwdziałać spadkom efektywności.

Równowaga między życiem osobistym, a zawodowym

Brak zarządzania sobą w czasie i równowagi życiowej, czyli tzw. work-life balance sprawia, że osoby w firmie mogą być przytłoczone nadmiarem obowiązków i nie wykonywać ich skutecznie. Gdy do tego dochodzi, wszystkie zaplanowane cele mogą zostać porzucone przy pierwszych napotkanych trudnościach. Firmom potrzebny jest biznes coaching, żeby zachować równowagę między życiem osobistym a zawodowym każdej osoby w firmie. Jest to ważne nie tylko ze względu na całą organizację, ale każdą jednostkę w niej. Pomyślmy, jak dużym kosztem dla człowieka, zespołu i organizacji jest sytuacja, w której pracownik dostaje zawału serca, doświadcza załamania nerwowego lub depresji. Na te wszystkie symptomy braku równowagi i dobrostanu w życiu skuteczną receptą jest coaching biznesowy. Zachowana równowaga w pracy podwyższa skuteczność pracownika oraz jego samopoczucie i relacje z otoczeniem – nie tylko pracowniczym, ale również osobistym, czyli rodziną.

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że biznes coaching może przynieść niesamowite korzyści. Chcesz zagłębić temat biznes coachingu i poznać więcej jego korzyści? Już niedługo odbędzie się DARMOWY WEBINAR, podczas którego dowiesz się m.in. jak wejść skutecznie w zawód coacha biznesowego, czym jest #PerfectCircleCommunity oraz dlaczego coaching biznesowy to zawód przyszłości. ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Autor: Marek Wzorek – CEO i założyciel PerfectCircle®️, executive coach, autor książki „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”