Balanced Scorecard - monitoruj strategię długoterminowo - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Balanced Scorecard – monitoruj strategię długoterminowo

Biznes Kultura Organizacyjna Samozarządzanie

Istnieje wiele narzędzi do zarządzania, które wydają się mieć niesamowite zastosowanie. Jednym z nich jest uznana za jeden z najbardziej wpływowych pomysłów biznesowych – Balanced Scorecard. BSC, po polsku nazywana również Zrównoważoną Kartą Wyników, cieszy się globalną popularnością. To narzędzie służące do zarządzania wynikami biznesowymi, które łączy wizję ze strategicznymi celami, środkami, celami oraz inicjatywami. Balanced Scorecard nie jest jednak jeszcze w pełni przez wszystkich rozumiana ani używana przez menedżerów. Czym dokładnie jest Balanced Scorecard, jak z niej korzystać i jakie niesie korzyści dla organizacji? 

Czym jest Balanced Scorecard?

Jak wyjaśnił Balanced Scorecard Institute, Zrównoważona Karta Wyników została zaprojektowana przez
dr. Roberta Kaplana i Davida Nortona jako rama pomiaru wyników, która dodała strategicznego, pozafinansowego miernika wyników do tradycyjnych wskaźników finansowych. Celem miało być zapewnienie menedżerom i kadrze pracowniczej bardziej wyważonego obrazu wyników organizacji. Pierwotnie karty wyników były używane głównie w sektorze nastawionym na zysk, w których organizacje definiowały priorytety strategiczne, a następnie opracowywały kluczowe wskaźniki wydajności w celu ich monitorowania. Jednak całkiem niedawno Balanced Scorecard została również przyjęta przez sektor publiczny oraz non-profit. Liderzy organizacji używają BSC również do jawnego komunikowania wizji oraz strategii. 

Główne perspektywy w Balanced Scorecard

Tradycyjna Zrównoważona Karta Wyników przedstawia organizację z czterech perspektyw. Organizacja następnie opracowuje konkretne cele, które spełniają każdą z perspektyw i zbiera dane dla każdej z nich. Jakie dokładnie są to perspektywy i jakie pytania powinno się zadać przy każdej z nich?

1. Perspektywa finansowa – Co chcesz osiągnąć w temacie zysków? Gdzie chcesz zwiększyć swoje przychody? Jaką wartość chcesz zwrócić akcjonariuszom? Do jakiego poziomu należy obniżyć koszty? 

Perspektywa finansowa jest przedstawiana za pomocą mierników finansowych, które umożliwiają ocenę strategii pod kątem finansów. Określa stan ekonomiczny firmy oraz w jaki sposób wpływa na ten stan realizowana strategia.

2. Perspektywa wewnętrznego procesu biznesowego – Jak dobrze działa firma i czy w wyniku procesów produkty i usługi są zgodne z wymaganiami klienta? 

Ta perspektywa Balanced Scorecard jest przedstawiana za pomocą wskaźników odnoszących się do procesów tworzących wartość dla klienta.

3. Perspektywa klienta – Jakie cele powinny zostać rozważone pod kątem zwiększenia satysfakcji dla klienta z dostarczanych produktów i usług? Jak poprawić publiczne postrzeganie organizacji?

Celem tej perspektywy jest określenie segmentu rynku, w którym firma chce konkurować. Wykorzystywane tutaj mierniki powinny odzwierciedlać udział firmy w obsłudze klientów oraz ich poziom zadowolenia.

4. Perspektywa uczenia się i rozwoju – Jak poprawić rozwój w organizacji? Czego powinni uczyć się pracownicy, aby zwiększyć wyniki biznesowe?

Mierniki przedstawione w tej perspektywie powinny pokazywać podstawy dla długoterminowego rozwoju i doskonalenia całej firmy.

Pamiętaj, że żadna firma nie jest związana z tymi konkretnymi czterema perspektywami. Korzystając z Balanced Scorecard możesz swobodnie rozwijać swoje własne perspektywy, w zależności od tego, co jest ważne dla sukcesu organizacji. Z tego powodu organizacje zaczęły odchodzić od tradycyjnej karty
i opracowały inne, związane z konkretnymi celami. Z biegiem czasu Balanced Scorecard ewoluowała, aby zapewnić firmom nie tylko pomiary wydajności, ale również określenie, co należy zrobić oraz zmierzyć. Obecnie końcowe karty wyników są oceniane za pomocą interpretacji danych, a następnie badane są możliwości poprawy. Taka ocena pozwala na zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności organizacji, określenie źródeł danych dla BSC i zebranie ich wszystkich w jednym miejscu. 

Korzyści i główne zalety Balanced Scorecard

Organizacje, które stosują podejście Balanced Scorecard zwykle osiągają lepsze wyniki niż organizacje bez formalnego podejścia do zarządzania wydajnością. Największe korzyści, które otrzymasz dzięki korzystaniu z tej metody to:

  • Lepiej zaplanowana strategia 

Model biznesowy budowany za pomocą Balanced Scorecard jest wizualizowany w mapach strategicznych, co zmusza do myślenia o związkach przyczynowo-skutkowych. Proces tworzenia takiej mapy zapewnia osiągnięcie celów strategicznych. 

  • Udoskonalenie komunikacji

Fakt, że strategia, wraz ze wszystkimi powiązanymi ze sobą celami, odwzorowana jest na jednej kartce papieru pozwala firmom łatwo komunikować się w sprawie strategii wewnętrznie i zewnętrznie. Tym samym uwalnia to zaangażowanie pracowników i przyspieszenie realizacji celu.

  • Usprawnienie obiegu informacji zarządczych

Balanced Scorecard gwarantuje, że firmy mierzą to, co naprawdę ma znaczenie dla organizacji. Firmy stosujące BSC mogą doskonalić swoje procesy w firmie. A za tym idzie wyższa jakość podejmowanych strategicznych decyzji.

  • Zmodyfikowane raportowanie wyników

Firmy korzystające z Balanced Scorecard mają tendencję do raportowania wyników i komunikowania ich lepiej, niż organizacje bez takiego strukturalnego podejścia do zarządzania wydajnością. Podejście Balanced Scorecard pomaga firmom zidentyfikować, co należy zgłosić, a szablon mapy strategii jest skutecznym sposobem wizualizacji wydajności. 

Wymienione korzyści mogą mieć niesamowite skutki dla firmy. Jednak nie zostaną one zrealizowane jeśli Balanced Scorecard zostanie wdrożona bez przekonania lub jeśli podczas wdrażania nie będzie ona jasna dla całej firmy.

Temat Balanced Scorecard jest bardzo obszerny i omawiany za pomocą różnych źródeł – w filmach, książkach, internecie. Polecamy oficjalną stronę Balanced Scorecard Institute dla zgłębienia wiedzy w tym obszarze. Jeśli natomiast chcesz rzucić okiem na obecną sytuację biznesową swojej organizacji oraz rozwój Ciebie jako lidera lub zweryfikować własną strategię biznesową, zapraszamy do kontaktu
z nami: info@perfectcircle.pl. Chętnie z wykorzystaniem narzędzia Balanced Scorecard lub innych, jakie mamy w naszej ofercie, pomożemy w rozwoju Twoim oraz Twojego zespołu i organizacji.