Coaching z PerfectCircle®️ i jego rodzaje - czym się różnią?
Blog

Coaching z PerfectCircle®️ i jego rodzaje – czym się różnią?

Biznes coaching

W ostatnim czasie w Polsce intensywnie wzrasta zainteresowanie rozwojem osobistym i zawodowym, a szczególną popularność zyskują mówcy motywacyjni. Zawód coacha jest w Polsce nadal nowy i wzbudza różne emocje, między innymi dlatego, że nie jest jeszcze uregulowany prawnie. Mimo to coraz więcej osób decyduje się z niego korzystać, albo myśli o nim jak o nowej, ciekawej ścieżce zawodowej. Istnieje wiele dobrych porównań i definicji dla coachingu. Po polsku “coach” znaczy po prostu “trener”, choć nie do końca oddaje to jego definicję. Najczęściej coaching dzieli się na dwa rodzaje – business coaching i life coaching, ze względu na cele, które można osiągnąć. W PerfectCircle®️specjalizujemy się w dwóch rodzajach coachingu, a jest to: business coaching oraz executive coaching. A więc czym wyróżnia się każde z nich?

Coaching – współpraca na rzecz realizacji celu klienta

Wpisując te pojęcia do słownika szkoły coachingu #PerfectCircleCommunity przyjęliśmy, że coaching to personalna i profesjonalna relacja pomiędzy coachem a klientem, której celem jest współpraca na rzecz realizacji celu klienta i osiągnięcia przez niego pożądanych efektów w wyniku realizacji tego celu. Zadaniem coacha jest przyspieszenie rozwoju osobistego klienta poprzez maksymalizację jego potencjału. W pracy z klientem coach stosuje metody związane z psychologią, sportem oraz biznesem. To są zresztą 3 główne filary coachingu. Coach również aktywnie udziela klientowi informacji zwrotnej w ramach omawianych zagadnień, ale również wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia klienta z przeszłości i posiadane przez niego zasoby.

Co to znaczy? Oznacza to, że coach nie powinien proponować klientowi gotowych rozwiązań, a często pomaga klientowi w odkryciu potencjału i talentów, jasno określić cel, zasoby, pomóc ustalić priorytety, znaleźć inne, często szybsze możliwości realizacji celu. Tym coach różni się m.in. od mentora, który znacznie częściej sięga do własnego doświadczenia i dzieli się doświadczeniem ze swoim mentee. Ważne jest, by klient – który jest również nazywany coachee – jasno określił, co chce osiągnąć podczas współpracy z coachem. W ramach regularnych spotkań, podobnie jak zawodnik realizuje swój cel z trenerem, tak klient coachingu realizuje swoje cele i marzenia z coachem. Współpraca również często sięga do refleksji i pracy z systemem wartości klienta, motywatorami, blokującymi lub wspierającymi przekonaniami, czasami również z misją lub wizją siebie w przyszłości.

Business coaching – pomoc w osiąganiu celów biznesowych

Business coaching, czyli po polsku coaching biznesowy, to połączenie dwóch dziedzin: rozwoju biznesu i przedsiębiorczości (po angielsku: business development) oraz coachingu. Coach przyjmuje tu także rolę przedsiębiorcy, dlatego business coaching zakłada możliwość pojawienia się pomiędzy sesjami wsparcia konsultingowego oraz mentoringowego. Klientem jest najczęściej przedsiębiorca, prezes, członek zarządu, albo menedżer wyższego lub średniego szczebla organizacji zatrudniającej do 100 osób. Założeniem business coachingu jest wsparcie klienta w rozwoju. Z jednej strony cele biznesowe organizacji mogą być wytycznymi rozwoju lidera. Z drugiej strony to rozwój kluczowego lidera organizacji wpływa na jej całościowy rozwój lub eliminację wąskich gardeł lub marnotrawstwa. Czasami praca dotyczy również określania misji oraz wizji organizacji lub misji oraz wizji lidera oraz ich spójności.

W trakcie procesu coachingu biznesowego używamy różnych narzędzi, podręczników oraz autorskich assessmentów PerfectCircle®️, takich jak The Leader’s Growth Pad™, the Leader’s 3D Scan™. Te narzędzia badają bieżącą sytuację lidera jak i jego organizacji. Dzięki takim narzędziom oraz procesowi, które mamy w PerfectCircle®️, sprawdzonym na tysiącach sesji i setkach klientów, jesteśmy w stanie jako pierwsi w Polsce zagwarantować zwrot z inwestycji z procesu coachingu biznesowego na poziomie ROI=2.  Efektami dodatkowymi, które doświadczają klienci już w trakcie procesu – poza konkretnym, mierzalnym finansowym ROI – jest na przykład zwiększenie efektywności pracy, lepsza komunikacja i współpraca w zespole, poprawa działań całej organizacji, stawanie się lepszym liderem oraz menedżerem. 

Czasami w trakcie procesów coachingu biznesowego pracujemy również nad określaniem nowej strategii lub przyspieszeniem realizacji obecnej strategii firmy. Oczywiście rozwój klienta w wyniku business coachingu wpływa również na poprawę satysfakcji i jakości jego życia. 

Executive coaching – rozwój najważniejszych kompetencji i umiejętności lidera

Executive coaching to proces coachingowy dla najwyższego zarządu firmy. Jest przeprowadzany dla CEO, prezesów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, właścicieli lub udziałowców firmy. Najczęściej dotyczy dużych korporacji i liderów organizacji zatrudniających ponad 100 osób. 

Tutaj korzystamy z kolejnych jeszcze lepiej dopracowanych i dokładniej badających firmę oraz liderów narzędzi i assessmentów. Możemy badać całą kulturę organizacyjną firmy, zweryfikować przebieg spotkań zarządu, korzystamy również z naszych  autorskich narzędzi The Leader’s Growth Pad™, the Leader’s 3D Scan™ oraz assessmentów Management Flow Analysis™. Korzyści z takiego procesu są wielostronne i przynoszące często spektakularne korzyści finansowe dla organizacji. Dla jednej z firm, z którymi współpracujemy, wskaźnik ROI wyniósł aż tysiąckrotny zwrot z inwestycji w coaching! Skrócenie mało produktywnych dziesiątków spotkań zarządu i kierownictwa firmy z kilkudziesięciu godzin tygodniowo do kilku godzin i skierowanie tych nowo odzyskanych godzin na kontakt z klientami, spowodowało zwrot z inwestycji tysiąckrotną równowartość z inwestycji w coaching.

Mówimy o tym, że organizacje, nawet takie tysięczne, psują się jak ryby, “od głowy”. Proces executive coachingu zapewnia że głowa ryby, czyli CEO, zarząd firmy jest w 100% zdrowy, pełen energii i skupiony na celach organizacji. Przyspieszenie rozwoju lidera organizacji, przekłada się na przyspieszenie rozwoju całej organizacji. Maksymalizacja potencjału lidera oraz praca na rzecz realizacji postawionych przez klienta celów w executive coachingu bezpośrednio przekłada się na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i niefinansowych dla firmy.

Jak wygląda praca coacha i jak nim zostać?

Jeżeli czytasz ten artykuł, to bardzo możliwe, że szukasz dla siebie coacha albo sam myślisz o tym, by nim zostać. (Jeżeli szukasz coacha, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Podczas bezpłatnej konsultacji powiemy, jak możemy Tobie pomóc). Zajmiemy się więc tym drugim – jak zostać coachem?

Przede wszystkim coaching to metoda rozwoju osobistego, która wymaga odpowiednich kompetencji od osoby, która chce się zajmować coachingiem zawodowo. Coach powinien być bardzo otwarty na ludzi, mieć umiejętność słuchania ich i wzbudzać zaufanie. Powinien cechować się optymizmem nawet w obliczu sytuacji kryzysowych, umieć motywować i wierzyć w swojego klienta, jednak nie zgadzać się na wszystko, co klient robi. Coach powinien przede wszystkim bardzo dobrze zarządzać swoim dobrostanem, być stabilny emocjonalnie, tylio wtedy będzie w stanie prowadzić skuteczne procesy coachingowe z klientami. Dobry coach potrafi również wyciągać wnioski z własnych doświadczeń lub doświadczeń z poprzednich procesów coachingowych oraz spotkań z ludźmi. Zwykle jest mądry, ma szeroką wiedzę i ma w sobie dużo pokory oraz pozytywnej energii. 

Jak wygląda praca coacha i kto może nim zostać? Najczęściej coach ma swoją własną działalność lub współpracuje w zespole pod jedną marką, jak robimy to my w PerfectCircle®️. Procesy coachingowe przeprowadza dla klientów indywidualnie lub grupowo. Coache to najczęściej osoby, które ukończyły różnego rodzaju kursy z odpowiednimi certyfikatami. Zazwyczaj są to osoby, które od zawsze czuły potrzebę pomagania innym ludziom i doszły do wniosku, że taki zawód byłby dla nich najodpowiedniejszy. Nikt nie zostaje coachem tylko ze względu na wysokie dla tej branży zarobki – bez odpowiednich kompetencji i szczerej chęci wspierania ludzi w rozwoju. Ci coache, których motywują przede wszystkim pieniądze, prędzej czy później dają po sobie zauważyć, że procesy coachingowe przez nich realizowane nie są odpowiednio przeprowadzone, a ich klienci nie osiągają długofalowych rezultatów, sukcesów, oraz nie przekłada się to na zwiększenie ich zadowolenia. Na szczęście takich coachów w PerfectCircle®️nie ma, a realizujemy sukcesy naszych klientów dzięki swojej własnej szkole coachingu biznesowego i executive coachingu #PerfectCircleCommunity, procesowi selekcji coachów dołączania do współpracy, oraz może największemu doświadczeniu, jakie możemy mieć na rynku zarówno w biznesie, w coachingu, jak i pomaganiu w rozwijaniu ludzi.

Coaching jest jak dar – i prawdopodobnie, jeżeli o tym myślisz, to jesteś na dobrej drodze, by faktycznie nim zostać. Nie wiesz, od czego zacząć? Boisz się zmienić swoją obecną ścieżkę zawodową? Obawiasz się, czy masz odpowiednie kompetencje? Chciałbyś wybrać kurs coachingowy, ale masz problem z wyborem odpowiedniego?

Zapraszamy Cię na darmowy, godzinny webinar, który rozwieje Twoje wątpliwości. Być może ta jedna godzina będzie bardzo ważnym krokiem w Twoim życiu. Ze względu na coraz większe zainteresowanie webinarami #PerfectCircleCommunity przygotowaliśmy tym razem dwa terminy, byś mógł wybrać taki, który będzie Tobie odpowiadał. Nie czekaj, zapisz się już teraz! ZAPISUJĘ SIĘ.