Samozarządzanie - uwolnienie zaangażowania pracowników - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Samozarządzanie – uwolnienie zaangażowania pracowników

coaching Samozarządzanie Turkusowe organizacje

Turkusowe organizacje to coraz chętniej stosowany przez przedsiębiorców model tworzenia firm. Coraz częściej wybierany zarówno w dużych jak i małych firmach. W książce “Pracować inaczej” Frederic Laloux opisał turkusowy model zarządzania jako najwyższy etap w świadomości zarządzania organizacją. Oprócz “Ewolucyjnego Turkusu” istnieją cztery pozostałe “kolory organizacji” – czyli kultury organizacyjne firmy, ale to turkus jest opisany jako najbardziej nowatorski i przyszłościowy. Podczas gdy w klasycznym zarządzaniu mamy do czynienia z systemem hierarchicznym, tak w turkusowych organizacjach wyróżniamy trzy filary – samozarządzanie, dążenie do pełni i cel ewolucyjny. Po tym, jak Frederic Laloux wydał książkę “Pracować inaczej”, okazało się, że znacznie więcej liderów oraz firm tworzy organizacje wykorzystując praktyki samozarządzania. Taką osobą był między innymi Marek Wzorek, który w firmie igus Sp. z o.o. współtworzył jako prezes zarządu organizację opartą na niehierarchicznym Układzie Solarnym jako strukturze organizacyjnej firmy. Zbierając własne doświadczenie oraz prowadząc rozmowy z wieloma innymi praktykami samozarządzania, jak m.in. Ruben Timmerman, Jan Zborowski, Rahim Blak czy Frank Blase, Marek Wzorek własne doświadczenie z samozarządzania oraz innych praktyków opisał w książce “Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”. W tym artykule zajmiemy się właśnie tym pierwszym filarem turkusowych organizacji, czyli samozarządzaniem. Czym jest samozarządzanie, czyli w jaki sposób firma może funkcjonować w oparciu o wzajemne relacje?

Samozarządzanie – wspólna odpowiedzialność za firmę

Samozarządzanie w turkusowych organizacjach opiera się na wzajemnym zaufaniu współpracowników. Wzajemne zaufanie ma znacznie większą wartość we wspólnym osiąganiu celów biznesowych oraz rozwijaniu razem firmy. Samozarządzanie wiąże się z porzuceniem hierarchicznej struktury organizacyjnej, odchodzi się od hierarchi stanowisk, a nawet samego nazywania stanowisk. Wyobraź sobie, że firma istnieje jako jedna, wielka jednostka, a pracownik staje się jej członkiem i tym samym przejmuje odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania i traktuje je jako własne, dążąc z resztą zespołu do wspólnych celów. Nie ma nadrzędnych przywódców, a każdy członek organizacji ma równą szansę na rozwój i innowacyjność. Sprawia to, że każda osoba w turkusowym przedsiębiorstwie jest w równym stopniu zaangażowana.

Zaufanie jako klucz do sukcesu

 Podstawą sukcesu takiego modelu biznesowego jest wzajemne zaufanie pracowników, które jest możliwe dzięki wspólnemu dążeniu do celów. Pracownicy pełnią funkcje, które są dostosowane indywidualnie do ich potencjału, dzięki czemu firma osiąga lepsze wyniki. Członkowie zespołu dzielą się swoją wiedzą i indywidualnymi dokonaniami na rzecz pracy zespołowej. Każdy pracownik jest w równym stopniu zaangażowany i odpowiedzialny za swoją pracę. By ten filar turkusu istniał, wszystkie informacje biznesowe muszą być jawne dla wszystkich, a decyzje podejmowane w procesach partycypacyjnych lub doradczych. W turkusowej organizacji wierzymy, że mówiąc otwarcie o największych wyzwaniach, jesteśmy w stanie zespołowo osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. Dzięki temu między innymi hierarchia w firmie przestaje istnieć na rzecz samoorganizacji.

Samozarządzanie w Polsce

W Polsce temat turkusowych organizacji nie jest jeszcze bardzo popularny, ale możemy już zauważyć coraz więcej przedsiębiorstw, które się do niego przekonują. Jakie firmy w Polsce deklarują ten sposób zarządzania? Są to firmy z różnych branż, m.in.

  • SoftwareMill.com – softwarehouse z zespołem pracujący w 100% zdalnie od początku założenia firmy – opisany w książce “Od hierarchii do turkusu”
  • Boldare.com – softwarehouse z wdrożoną holakracją – opisany w książce “Od hierarchii do turkusu”
  • Biuro Tłumaczeń Diuna – firma tłumaczeniowa – opisana w książce “Od hierarchii do turkusu”
  • igus Polska – czołowy producent polimerowych e-prowadników przewodów, łożysk ślizgowych i liniowych oraz kabli elektrycznych do połączeń ruchomych – opisana w książce “Od hierarchii do turkusu”
  • Zielona wieża – sieć demokratycznych przedszkoli i żłobków opartych na wartościach rodzicielstwa i bliskości
  • KAMSOFT PODLASIE Sp. z o.o. – firma oferująca nowoczesne rozwiązania wspomagające pracę w branży farmaceutycznej, medycznej i weterynaryjnej
  • Brewa s.c. – firma zajmująca się instalacjami fotowoltaicznymi, foliami grzewczymi oraz stacjami ładowania EV

i my z PerfectCircle®️ – narodziny i początki działania firmy zostały również opisane w książce “Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”.

Do innych firm, które przekonały się do turkusu należą między innymi HighSolutions (Software), DeSmart (Software), Halibut (szkolenia), PKS Gdańsk-Oliwa SA (firma transportowa), Mentax (likwidacje szkód), OXALIS Polska (dystrybucja kawy z Czech). Z roku na rok turkusowych organizacji przybywa coraz więcej. 

 

PerfectCircle®️ – wspólnie dbamy o dobro klientów

Jako zespół coachów biznesowych, ekspertów od turkusowych organizacji, wspólnie wyznajemy zasadę samozarządzania. Naszą wspólną misją jest stworzenie ekosystemu zapewniającego zdrowie i holistyczny rozwój ludziom i organizacjom. Uważamy, że w każdym człowieku istnieje ogromny potencjał, który można wykorzystać do jak najlepszych wyników pracy. Podczas współpracy ufamy nie tylko sobie, ale również klientom podczas podejmowanych decyzji. Czy nasze wartości są Tobie bliskie? Jeżeli lubisz się rozwijać i chciałbyś pomóc innym w dążeniu do odkrywania jak najlepszej wersji siebie nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym – dołącz do naszego zespołu i społeczności. W innowacyjnej usłudze szkoleniowo-coachingowo-rekrutacyjnej #PerfectCircleCommunity, łączymy dołączenie nowych osób do zespołu wraz z dzieleniem się najlepszymi praktykami, jak skutecznie wejść w zawód coacha biznesowego i executive coacha. Zapraszamy do najbliższej grupy i kurs Business Coaching OPEN TUTAJ – już dziś zacznijmy osiągać sukcesy wspólnie!