Czym jest mentoring? - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Czym jest mentoring?

Biznes Doradztwo

Według Denissa Moberga oraz Manuela Velasqueza, mentor powinien spełniać trzy podstawowe role, do których należy bycie wspierającym w rozwoju klienta pomocnikiem, nauczycielem, który kieruje procesem nabywania wiedzy oraz modelem do naśladowania, dzieląc się z osobą mentorowaną własną mądrością życiową i doświadczeniem. Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z jedną z definicji mentoringu, jest to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie oraz rozwijanie potencjału ucznia. Celem tej relacji jest zdobywanie nowej wiedzy, poznanie siebie, rozwijanie zawodowej samoświadomości i obranie właściwiej drogi samorealizacji przez ucznia. Zdaniem Kathy Lacey, „mentor oferuje emocjonalną i psychologiczną pomoc, udziela bezpośredniego wsparcia w sprawach kariery i rozwoju zawodowego, jest modelem do naśladowania. Mentor dogląda cudzego rozwoju zawodowego poprzez nauczanie, doradzanie, zapewnianie wsparcia, chronienie, promowanie lub patronowanie.

Jakie korzyści płyną z mentoringu?

Wśród głównych efektów procesu mentoringowego wyróżnia się:

  • Nabywanie oraz rozwijanie zawodowych umiejętności
  • Wykształcenie nowych kompetencji
  • Zwiększenie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach
  • Rozwijanie praktycznego know-how oraz zawodowej intuicji (Lewis, 2000)
  • Zwiększenie szansy awansu i otrzymania wyższego wynagrodzenia (Murray, 2001; Engström, 2002)

„Mentoring pomaga i wspiera ludzi w pokierowaniu własną nauką, tak aby mogły zrealizować w pełni swój potencjał, rozwinąć umiejętności, poprawić wyniki, stać się tym, kim stać się chcą. (…) Mentoring jest ochronną relacją, w której może dojść do nauki i eksperymentowania (…) gdzie wyniki mierzy się raczej zdobytymi kompetencjami niż przerobionym materiałem”(Clutterbuck, 2014).

Literatura:

D. J. Moberg, M. Velasquez, The Ethics of Mentoring, „Business Ethics Quarterly”, 14 (1), 2004
Kathy Lacey, Making Mentoring Happen: A Simple and Effective Guide to Implementing a Successful Mentoring Program, Allen & Unwin, 2000
Gareth Lewis, Mentoring Manager, Londyn: Prentice Hall, 2000
 M. Murray, Beyond the Myths and Magic of Mentoring, San Francisco: Jossey-Bass, 2001
T. Engström, Knowledge Enabling Through Mentoring in Norway, The European Mentoring & Coaching Conference, 2002
David Clutterbuck, Everyone Needs a Mentor, McGraw-Hill Education, 2014