Source - czym jest Źródło i jak pomaga w sukcesji w firmach rodzinnych oraz w skalowaniu organizacji - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Source – czym jest Źródło i jak pomaga w sukcesji w firmach rodzinnych oraz w skalowaniu organizacji

Kultura Organizacyjna Samozarządzanie Turkusowe organizacje

Źródło? Source? Samozarządzanie? Sukcesja w firmach rodzinnych? Jeśli te zwroty i ich połączenie Cię zaciekawiło, to poniższy artykuł jest dla Ciebie.

W dzisiejszym dynamicznym i zmiennym świecie, efektywne zarządzanie organizacjami staje się coraz większym wyzwaniem. Szczególnie też z tego względu, że coraz więcej firm się łączy, jedne firmy przejmują drugie. Założyciele firm chcą skutecznie przekazać firmę swoim dzieciom lub zaufanym menedżerom, ale sukcesja w firmach rodzinnych to nie zawsze łatwy temat i do tej pory w Polsce nie było jeszcze jednej prostej metody jak skutecznie przekazać rodzinny biznes kolejnemu pokoleniu.

Dodatkowo tradycyjne modele organizacyjne, które opierają się na hierarchii i centralizacji władzy, okazują się ograniczające wobec nowych wymagań rynku, szybkich zmian technologii oraz oczekiwań młodego pokolenia pracowników. To właśnie dlatego wielu liderów, prezesów, założycieli firm szuka nowych sposobów na innowacyjne zarządzanie organizacją lub szukają sposobów gdy staje się potrzebna sukcesja w firmie rodzinnej.

W tym artykule odkryjemy Source Principles, czyli Zasady Źródła, które stanowią sprawdzoną odpowiedź na te wyzwania. Czytając ten artykuł dowiesz się, czym jest Źródło i kim jest Osoba Źródło, a także jakie korzyści niosą ze sobą te zasady w praktycznym prowadzeniu biznesu, skalowaniu lub w przypadku gdy jest potrzebna sukcesja w firmie rodzinnej. Po przeczytaniu tego artykułu poznasz jak Zasady Źródła pomagają organizacjom stawać się bardziej elastycznymi, efektywnymi i zrównoważonymi oraz jak skutecznie skalować organizację i dobrze zaplanować i przejść przez sukcesję w organizacji.

Zanurz się w tej podróży i odkryj, jak możesz odmienić swoją organizację na lepsze. Przekonasz się, dlaczego warto poznać Zasady Źródła i jakie korzyści przynosi jej zrozumienie w praktyce zarządzania. 

Gotowy na przekształcenie swojej organizacji? Czas, byśmy razem odkrywali potencjał koncepcji Źródła.

Czym jest źródło? Kim jest Osoba Źródło? Skąd wzięła się koncepcja oraz komu się sprawdza?

Źródło to inicjatywa, projekt, idea, pomysł.

Osoba Źródło to człowiek, przez którego Źródło przepływa, który bierze za nią odpowiedzialność i dba, żeby dać wartość światu, skutecznie komunikować, rozpowszechnić, zrealizować wizję (metaforycznie to przejście od małego źródełka po wielką rzekę, nawodnienie pól, danie ludziom i zwierzętom wody, dopłynięcie do morza lub oceanu). Osoba Źródło, w momencie gdy bierze odpowiedzialność za Źródło, to zostaje obdarzona w prezencie często nową, ożywczą energią do działania.

Zasady Źródła zostały opracowywane od 2009 roku przez badacza, ekonomistę oraz wykładowcę ze Szwajcarii Peter Koenig. Przebadał je i potwierdził na ponad 500 organizacjach i liderach, szczególnie przy skalowaniu startupów, łączeniu się spółek oraz gdy następuje sukcesja w firmach rodzinnych. Część firm samozarządzających – głównie w krajach niemiecko- i francuskojęzycznych – wykorzystuje tę koncepcję do pracy z Rolami. Z koncepcją pracuje w Europie już ponad 50 coachów, trenerów i konsultantów, w tym my w PerfectCircle.

Zrozumienie zasad oraz trzymanie się ich pomaga lepiej rozumieć inicjatywę, pomysł, projekt, biznes oraz lepiej zarządzać, a nawet uruchomić mechanizm samozarządzania w zespole. Zasady uczą, że Źródło, czyli pomysł, inicjatywa biznesowa, projekt bardziej przepływa przez Osobę Źródło, niż jest on jej właścicielem. Zasady pomagają szybko skalować inicjatywy, organizacje, biznesy oraz rozpowszechniać w świecie, przekazywać dalej innym.

Dla kogo zasady pracy z Źródłem się sprawdzą?

1. Dla osób pracujących w samozarządzających się organizacjach: pomaga w skutecznym zarządzaniu rolami i współpracy zespołów

2. Organizacje oparte na rolach, nie stanowiskach: wspiera elastyczne struktury organizacyjne.

3. Dla założycieli startupów, którzy skutecznie chcą swoją ideę (Źródło) rozprzestrzenić i skalować na klientów, dostawców, pracowników oraz inspirować kolejne grona pracowników w swoim startupie i zarażać swoją ideą, żeby to małe źródełko szybko przekształciło się w szeroką, długą i życiodajną rzekę.

4. Dla przedsiębiorców, prezesów, właścicieli, którzy planują wycofać się z operacyjnego działania w firmie, sprzedać biznes lub przekazać go kolejnemu pokoleniu, własnym dzieciom lub zaufanym pracownikom – czyli dla ludzi, którzy stają przed wyzwaniem o nazwie „sukcesja w firmie rodzinnej„.

5. Dla liderów, którzy skutecznie chcą przekazywać całe obszary obowiązków swoim współpracownikom, zespołom, podwładnym dalej.

6. Project Managerów lub Inwestorów, którzy dobrze chcą dobrać zespół do projektu lub biznesu.

Jakie są Zasady Źródła i jak pomagają rozwijać szybko skalowalne oraz turkusowe organizacje?

Jakie są Zasady Źródła?

Metoda jest przebadana, spójna i ciągle rozwijana. Zasady są z jednej strony proste, ale też rozbudowane. 

Poniżej jedynie krótki wyciąg z głównych Zasad. 

Dla głębszego ich zrozumienia lub w przypadku potrzeb szybkiego skalowania organizacji, połączenia, fuzji lub sukcesji, zapraszamy do kontaktu z nami w PerfectCircle, a chętnie poznamy potrzeby stojące za chęcią poznania tych zasad, w razie zainteresowania przeprowadzimy warsztat z Zasad Źródła lub skutecznie wdrożymy całość metody do Twojej organizacji, projektu lub inicjatywy lub przejdziemy z Wami przez sukcesję lub fuzję.

Skrót z ZASAD ŹRÓDŁA:

1. Jest tylko jedna Osoba Źródło: oznacza to, że jest tylko jedna osoba, przez którą Źródło przepływa na samym początku. Osoba ta, od momentu pojawienia się Źródła, jest odpowiedzialna za wizję, strategię i rozpowszechnienie danej idei, pomysłu, inicjatywy lub projektu na jak największą skalę. Co ciekawe ta zasada sprawdza się w 100% nawet w przypadku par, małżeństw lub partnerów biznesowych, którzy mają po 50% udziałów. Skontaktuj się z nami, a podamy Ci wiele przykładów na z naszego doświadczenia biznesowego, życiowego oraz case study od Petera Koeniga.

2. Osoba Źródło to faktycznie 3 różne role: Przedsiębiorca, Przewodnik, Strażnik

  • Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za uruchomienie oraz rozpowszechnianie Źródła, w tym za odważne podejmowanie ryzyka.
  • Przewodnik dba o granice Źródła, niczym granice koryta rzeki, żeby woda ze Źródła nie rozlała się na niekorzystne terytoria, i żeby na przykład nie stworzyła bagna. Przewodnik dba o granice, skupienie i walczy z rozproszeniem, które na początkowym etapie rozwoju dość często pojawia się zarówno u samej Osoby Źródła oraz w zespole.
  • Strażnik jest odpowiedzialny za to, aby inicjatywa podążała w kierunku długofalowego celu, ostatecznej wizji.

3. Osoba Źródło może przekazywać dalej swoje Źródło w sposób horyzontalny i wertykalny.

Najczęstsze powody porażek:

  1. Dominacja i czucie się właścicielem Źródła: jest to bolączka wielu liderów oraz założycieli startupów i organizacji, że zamiast przyjąć ideę, że Źródło po prostu przez nich przepływa, zaczynają traktować je jako coś ich własnego, osobistego. Często jest to blokadą dla startupów oraz młodych organizacji, że ich założyciel jest wąskim gardłem i największą blokadą w rozwoju organizacji.
  2. Nie podjęcie inicjatywy, nie wzięcie odpowiedzialności i nie stanie się Osobą Źródłem. Często Osoba Źródło nie rozumie swojego powołania, energii, i wręcz cudu, który się wydarza, gdy Źródło zaczyna płynąć przez niego, nie wykorzystuje dobrze Źródła oraz energii do działania, która za tym Źródłem stoi. Porażki następują ponieważ Osoba Źródło boi się wziąć odpowiedzialność za Źródło, boi się zaryzykować własnym imieniem i nazwiskiem podjęcia się czegoś nowego, a często na tym etapie inicjatywa, biznes, projekt lub choćby nawet pomysł na książkę jest jeszcze niepewny, mglisty i nie gwarantujący sukcesów. Historie wielu sławnych przedsiębiorców, takich jak Steve Jobs, Thomas Edison lub Henry Ford – o których pisaliśmy TUTAJ – są często historiami sukcesów połączonych z porażkami przez nie korzystanie z koncepcji Źródła.
  3. Wzięcie odpowiedzialności za Źródło przez Osobę Źródło, ale niewłaściwe realizowanie trzech ról, w tym za małe ryzykowanie w roli Przedsiębiorcy.
  4. Przekazanie Źródła w niewłaściwy sposób. Coś co często się zdarza gdy następuje sukcesja w firmie rodzinnej lub przy połączeniach, fuzjach lub przejmowaniu jednej firmy przez drugą.
  5. Kradzież Źródła od Osoby Źródła, zazwyczaj kończy się porażką jeśli Osoba Źródło nie namaściła we właściwy sposób następcy, czyli nowej Osoby Źródła i nie przekazała skutecznie samego Źródła dbając o zachowanie wartości, misji oraz wizji we właściwy sposób.

Źródło to Rola. Czym jest Rola? Jak pracować z Rolami a nie ze Stanowiskami?

Czym jest Rola?

Rola to zakres pracy do wykonania. Czym się różni od Stanowiska? W tradycyjnych organizacjach Stanowisko i Człowiek to jedno. W samozarządzających się organizacjach Rola i Człowiek to nie jest jedno. Zwykle Ludzie mają więcej Ról, mogą je zmieniać, rozwijać, porzucać.

Jak przeprowadzić transformację od hierarchicznych Stanowisk do zwinnych i elastycznych Ról?

3 najważniejsze decyzje do podjęcia przed wdrożeniem

1. Zrób z tego projekt, który ma początek i koniec. Ma menedżera projektu, sponsora. Określ kryteria sukcesu. Regularnie monitoruj progres

2. Wybierz framework: stwórz własny lub skorzystaj z istniejących (np. Holakracja, Socjokracja, Dynamiczne Samozarządzanie – wersje HOLA lub SO, Model Spotify, Teams of Teams, …)

3. Przy wyborze własnego frameworku określ: jaki będzie Wasz framework; struktura organizacyjna i sposób jej pokazywania i edytowania; określ fazy wdrożenia; zasady i standardy; role- stanowiska; model kompetencji powiązany z rolami-stanowiskami; system rozwoju kompetencji; sposoby zarządzania celami i efektywnością; sposób weryfikacji postępu i monitorowania samozarządzania na poziomie ról, zespołów, całej organizacji; wybierz i zapewnij ludziom system/y IT, żeby byli w stanie monitorować wyniki biznesowe, poziom transparencji, podejmować decyzje

Podsumowanie 

Zasady Źródła to nie tylko teoria, ale praktyczne narzędzie, które może zrewolucjonizować zarządzanie organizacjami. Pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmian i sprawnie zarządzanie rolami. Przekazuje odpowiedzialność za inicjatywy i projekty od jednej osoby do drugiej, co tworzy kulturę odpowiedzialności i zaufania. Dla każdej organizacji dążącej do efektywnego rozwoju, Zasady Źródła mogą okazać się kluczowym narzędziem.

Jeśli powyższy temat Źródła Cię zainteresował, pomyśl proszę, że Ty możesz teraz stać się Źródłem oraz inspiracją dla kolejnych osób. Przekaż więc link do tego artykułu Twoim znajomym, bliskim lub tym, dla których ten artykuł będzie inspiracją lub nową wiedzą. Stań się Źródłem i Osobom Źródłem w Twoim środowisku, firmie, organizacji lub branży, tak jak my w PerfectCircle jesteśmy Źródłem dla Zasad Źródła w Polsce dzięki znajomości i współpracy z Peterem Koenigiem, i z radością rozpowszechniamy jej dalej.

Pamiętaj, że powyższy artykuł, to tylko krótkie streszczenie Zasad Źródła. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowym omówieniem lub żebyśmy głębiej podzielili się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie Source Work – Pracy ze Źródłem, przyspieszania rozwoju biznesowego firm, skalowania, wdrażania samozarządzania lub tworzenia zdecentralizowanych organizacji lub sukcesji w firmach rodzinnych, zadzwoń do nas: + 48 694 003 846 lub napisz.

Po przeczytaniu tego artykułu, masz okazję odmienić swoje podejście do zarządzania organizacją i sprawić, że stanie się ona bardziej skalowalna, elastyczna i turkusowa. Przyłącz się do nas, by zgłębić tę fascynującą metodę Źródła i dowiedzieć się, jak można ją wdrożyć w praktyce. Chętnie spotkamy się z Tobą i omówimy Twoje potrzeby biznesowe, organizacyjne, liderskie lub ludzkie. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby przekształcić swoją firmę, projekt, biznes lub życie na lepsze.

Skontaktuj się z nami tutaj, by porozmawiać o rozwoju Twojej organizacji, Zasadacg Źródła lub gdy interesuje Cię planowanie sukcesji w organizacji lub chcesz przeprowadzić transformację od hierarchicznych stanowisk do zwinnych i elastycznych ról.