5 błędów komunikacji menadżera - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

5 błędów komunikacji menadżera

Biznes Kurs Coachingu

Menadżer biorąc udział w procesie lub szkoleniu coachingowym nabywa cennych umiejętności do zarządzania zespołem i poznaje narzędzia, które mogą być stosowane podczas codziennej pracy. Mimo to wprowadzenie elementów coachingu do stylu zarządzania zazwyczaj jest niełatwe. Na jakie błędy zwrócić uwagę?

1. Niedostateczne zaangażowanie

Odpowiedni poziom zaangażowania w coachingu prowadzi do najlepszych efektów, bo przyczynia się do większej uważności w kontakcie z klientem i pracownikiem, nawiązania z nim prawidłowej relacji i wzbudzenia zaufania. W atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości wyrażanie potrzeb i oczekiwań jest zdecydowanie łatwiejsze.

2. Brak podsumowań

Podsumowanie wypowiedzi klienta w coachingu i pracownika pozwala na pełniejsze zrozumienie się i uporządkowanie toku rozmowy. Podsumowując słowa rozmówcy dajemy sygnał, że jest on uważnie wysłuchiwany. Rozmowa jest najlepszą okazją na to, by upewnić się, czy wszystko jest jasne.

3. Przywiązanie do założeń

Częstsze zadawanie pytań wielokrotnie sprawdza się w coachingu, bo pozwala na weryfikację domysłów i zmniejsza niedopowiedzenia w zespole.

4. Brak precyzji

Właściwie zadane pytania umożliwiają w coachingu i zarządzaniu zespołami usprawnić komunikację i działanie. Uważny coach i menadżer zadaje krótkie, otwarte i zrozumiałe pytania, które wymagają równie krótkiej i wyczerpującej odpowiedzi.

5. „Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK”

Osoba kierująca się tym założeniem ma poczucie wyższości nad innymi i  rzadko się liczy z ich zdaniem, co skutkuje wytykaniem błędów i brakiem szacunku do innych ludzi. Powyższe założenie zostało szerzej opisane w analizie transakcyjnej, stosowanej w szkoleniach dla firm.

Unikanie powyższych błędów pozwala menadżerom utrzymać prawidłowe relacje w zespole, poprawić skuteczność wykonywanych zadań, zaoszczędzić czas i doskonalić się w roli przywódcy. Jeśli chcesz zacząć stosować umiejętności coachingowe w swojej pracy, zapisz się na program coachingowy.