Kultura Organizacyjna - czym jest i dlaczego zjada strategię na śniadanie?
Blog

Kultura Organizacyjna – czym jest i dlaczego zjada strategię na śniadanie?

Kultura Organizacyjna

Kultura organizacyjna determinuje sukces, zaangażowanie pracowników oraz wyniki biznesowe Twojej firmy niezależnie od tego, jak skuteczną masz strategię. 

Peter Drucker, badacz procesów organizacji, ekspert i guru zarządzania XX wieku powiedział: “kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie”. Zwrócił tym samym uwagę na znaczenie czynnika ludzkiego w każdej firmie. Nieważne, jak szczegółową i solidną masz strategię – jeśli ludzie ją realizujący nie będą z Tobą i pomiędzy sobą dobrze współpracować, czyli nie będą tworzyć odpowiedniej kultury organizacyjnej lub zaczną odchodzić z firmy, Twoje projekty zakończą się niepowodzeniem. Czym tak naprawdę jest kultura organizacyjna i dlaczego powinieneś o nią regularnie dbać i pielęgnować? 

Czym tak naprawdę jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to nie wygodne krzesła, czy zawierane w firmie przyjaźnie. Chodzi o to, jak Twoi pracownicy zachowują się w sytuacjach kryzysowych, radzą sobie z presją, reagują na różne, również trudne wyzwania oraz jak traktują współpracowników czy klientów. Kultura organizacyjna firmy odzwierciedla pewną mentalność, etykę pracy oraz wartości właściciela i pracowników. Jeśli mówimy o firmie, która ma “bezwzględną kulturę”, możemy mieć na myśli organizację, w której pracownicy agresywnie konkurują o awanse i premie, nie zważając wzajemnie na swoje uczucia. Zupełnie co innego mamy na myśli mówiąc o kulturze przyjaznej rodzinie lub sprzyjającej kreatywności. 

Kultura organizacyjna jest częścią teorii zarządzania. Według Edgara Scheina, badacza kultury organizacyjnej, jest to: „całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej”.  

Elementy kultury organizacyjnej

Coraz więcej osób, również młodszych pokoleń, jest bardziej zorientowanych na misję. Dzieje się to za sprawą świadomego rozwijania swojej kariery, ale również potrzeby rozwoju i poczucia wpływu na firmę, w której się pracuje. Coraz mniej osób chce pracować “dla samej pracy”. Firmy o dobrej kulturze organizacyjnej przetrwają i będą się dobrze rozwijać, ponieważ rozumieją potrzeby swoich pracowników i wspólnie z nimi pracują nad misją i wizją firmy. Aby kultura organizacyjna dobrze funkcjonowała i przyciągała wspaniałych pracowników, należy uwzględnić kilka czynników:

  • Cel

Silna misja firmy pomaga odpowiadać na pytanie “dlaczego?”. Jest to atrakcyjne dla pracownika, który rozumie, dlaczego wykonuje daną pracę i jaki dzięki temu ma wpływ na cele całej organizacji.

  • Prawo własności

Dobra kultura organizacyjna daje ludziom możliwość bycia odpowiedzialnymi za wyniki oraz autonomii w organizacji pracy własnej w celu osiągania wspólnych celów.

  • Społeczność

Jest to poczucie przynależności do grupy ludzi, którzy podzielają podobne zasady, cele i wartości.

  • Skuteczna komunikacja

Zapewnia spójność w procesach, poświęcanie czasu na poznanie każdego pracownika i dynamiki komunikacji członków zespołu. Uwzględnia, że każdy w firmie jest osobną, niezależną jednostką i dba o jak najlepszy sposób interakcji w firmie. 

  • Dobre przywództwo

Lider, będący podstawą dynamiki kultury organizacyjnej, musi stale promować misję, standardy, społeczność, a także procesy w firmie. To on jest całym “napędem” kultury w firmie – bez niego pozostałe cztery elementy nie będą się rozwijać.

Zależności między kulturą organizacyjną, a strategią

Kultura organizacyjna nigdy nie jest konkretnie określona. Jest bardziej złożona, nieustannie się zmienia. Tak naprawdę jest zależna od wielu czynników, między innymi od nastrojów ludzi, którzy ją definiują (pracowników, klientów). Z kolei strategia określa kierunek i cel, jest bardziej racjonalna, pewna i ma określony aspekt finansowy. Nieważne, jak ciężko pracujesz nad doskonałą strategią w firmie – ostatecznie to ludzie, którzą będą ją wdrażać, będą odpowiedzialni za jej sukces lub porażkę. Oznacza to, że jeśli będziesz skupiać się tylko na celach, liczbach czy analizach, a zapomnisz wdrożyć odpowiednią kulturę organizacyjną, Twoja firma może nie działać odpowiednio na rzecz osiągania wspólnych celów. Stosując strategię, tworzysz pewne zasady gry. Jednak to kultura organizacyjna określa sposób, w jaki ta gra będzie rozgrywana.

Ciągła zmiana

Podobnie jak wiele innych czynników w firmie, kultura organizacyjna nie jest niczym stałym. Może zmieniać się w dowolnym momencie zależnie lub niezależnie od Ciebie. To ty odpowiadasz za pewne innowacje, jak np. nowe zasady w firmie czy procedury. Ale Twoi pracownicy, będąc częścią kultury organizacyjnej, mają także ogromny wpływ na jej transformację – wtedy, gdy odchodzą, lub pojawiają się nowi (niekoniecznie podzielający Twoje wartości i misję). Duży wpływ mają oczywiście także klienci. Jeśli pojawią się niezadowoleni, mogą rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na temat firmy, co spowoduje, że inni również będą mogli mieć o niej złe zdanie. Mimo prób kwestionowania takich feedbacków, nie zawsze uda Ci się przekonać innych, że kultura organizacyjna w Twojej firmie wygląda zupełnie inaczej, niż niektórzy twierdzą. 

Kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie!

Jeśli Twoi pracownicy nie podzielają wizji Twojej firmy, nie będą entuzjastycznie nastawieni do realizacji planu – a w takim przypadku strategia nie ma po prostu żadnych szans. Bez względu na to, jak silny jest Twój plan strategiczny, jego skuteczność może zostać powstrzymana przez członków zespołu, jeśli nie będą dzielić z Tobą właściwej kultury. Co ciekawe, taka kultura organizacyjna istnieje bez względu na to, czy nad nią pracujesz, czy nie. Stanowi pewien rdzeń firmy, a on jest najczęściej tworzony przez jej założyciela, często nieświadomie. Pamiętaj, że działania szefa czy menedżerów są ważniejsze, niż ich słowa w procesie tworzenia kultury. W końcu można dużo mówić o np. szanowaniu pracowników, ale bez faktycznego pokazania tego, takie słowa będą po prostu puste. 

Chcesz dowiedzieć się, na jakim poziomie jest kultura organizacyjna w Twojej firmie? Zrób bezpłatne badanie: www.q26.pl.