Mapa motywacji w pracy - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Mapa motywacji w pracy

Biznes Samozarządzanie

Kiedy masz najsilniejszą motywację do pracy? Na zwiększenie zaangażowania w wykonywane obowiązki może mieć wpływ zarówno Twój szef, sytuacja w firmie, jak i wewnętrzne poczucie, że robisz coś wyjątkowego, ważnego i ciekawego.

Tak zwana motywacja zewnętrzna jest najczęściej zapewniona w miejscu pracy poprzez wysokość wynagrodzenia, systemy premiowe, możliwość awansu zawodowego, organizowanie spotkań czy kontrolę wykonywanych przez pracownika obowiązków. Jak to się sprawdza? Odczuwasz to codziennie. To, co ma motywować, motywuje nielicznych lub na krótko. Aby być długotrwale zmotywowanym należy być świadomym własnych potrzeb, kierować się wyznaczonymi przez siebie celami, wykształcić wspierające przekonania w odniesieniu do realistycznych możliwości, które są związane z indywidualnymi cechami osobowymi i szansami, jakie przynosi sytuacja.

Wpływ otoczenia

Zastanów się, w jakim stopniu na Twoją motywację wpływa najbliższe otoczenie. Weź pod uwagę zarówno osoby jak i warunki fizyczne, np. pomieszczenie, w którym wykonujesz swoją codzienną pracę. Jeśli istnieje coś, co mógłbyś zmienić, zrób to. W przypadku pozostałych kwestii rozważ, które z nich możesz zaakceptować.

 • Co słyszysz na temat pracy, którą wykonujesz?
 • Na ile się z tym zgadzasz?
 • Czego Ci brakuje, abyś czuł się dobrze w miejscu pracy?
 • W jakich warunkach czujesz się najbardziej komfortowo?

Wartości firmy

Przeanalizuj swoją motywację do pracy w tej firmie, w której jesteś obecnie.

 • Z jakich powodów chcesz pracować w tej firmie?
 • Co w tej pracy najbardziej cenisz?
 • Jakie wartości realizowane przez firmę są dla Ciebie ważne?
 • Jaką widzisz ścieżkę rozwoju swojej kariery w firmie?
 • Co jeszcze chciałbyś osiągnąć?

Rola pracownika

 Postaraj się oceniać siebie z perspektywy dowolnego pracodawcy lub partnera biznesowego, z którym miałbyś kontakt. Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

 • Jak oceniasz siebie na wykonywanym stanowisku, w skali od 1 do 10?
 • Co Ciebie wyróżnia jako pracownika?
 • Co Cię motywuje do pracy?
 • Co Cię demotywuje?
 • Co jest dla Ciebie w pracy ważne?
 • Jakie działania możesz podjąć, by zwiększyć swoją motywację?

Osobista motywacja

O osobistej motywacji pisaliśmy tutajPoczucie celu w życiu i zaangażowanie w wykonywane czynności pomaga zadbać o równowagę między pracą a innymi sferami egzystencji, co w konsekwencji daje nam więcej energii do działania.