Socjokracja 3.0 - Dynamiczne Samozarządzanie: dlaczego wdrożenie S3 może być rozwiązaniem dla wielu firm i organizacji w XXI wieku? - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Socjokracja 3.0 – Dynamiczne Samozarządzanie: dlaczego wdrożenie S3 może być rozwiązaniem dla wielu firm i organizacji w XXI wieku?

Kultura Organizacyjna Samozarządzanie Turkusowe organizacje

Zauważasz coraz większą trudność zarządzania odgórnego złożonymi procesami w firmie?

Zauważasz coraz większy nacisk na rynku na rozwój współpracy w zespołach, z wykorzystaniem takich metod jak agile, scrum, model spotify, turkusowe organizacje?

Czy cała organizacja może być spójna i nie mieć podziału na górę i dół, silosy oraz departamenty?

Tak. Rozwiązanie na powyższe bolączki już istnieje i jest coraz bardziej popularne w świecie. Jest nim Dynamiczne Samozarządzanie!

Socjokracja, nazywana inaczej Dynamicznym Samozarządzaniem jest kulturą organizacyjną, która niesie za sobą takie wartości jak równość oraz prawa ludzi do określania warunków, w których żyją i pracują. Taki prosty opis Socjokracji, czyli S3, może już dać pewien obraz działania Dynamicznego Samozarządzania. Opisując je jednak bardziej szczegółowo, Dynamiczne Samozarządzanie to skuteczna metoda organizowania firm. To niesamowita technologia społeczna skierowana głównie do dynamicznie rozwijających się i zwinnych organizacji dowolnej wielkości. Socjokracja 3.0 to całościowe podejście systemowe do projektowania i kierowania organizacjami. Opiera się na zasadach, metodach i strukturze, które tworzą spójny i efektywny system. Opiera się na transparencji, integracji i odpowiedzialności w celu zwiększenia harmonii, skuteczności i produktywności w grupach.

Jakie główne korzyści osiągają firmy korzystające z S3?

Socjokracja tworzy organizacje, które są zarówno współpracujące, jak i wysoce produktywne. Proces podejmowania decyzji bardzo różni się od głosowania większościowego, które nieuchronnie tworzy rządy większości. Rządy większości w firmach, w partiach, w państwach łatwo prowadzą do podzielonego społeczeństwa i promują konkurencję i dominację zamiast współpracy i równości. W praktyce demokracja może stworzyć społeczeństwo tak samo autokratyczne jak dyktatura. Ma to swoje odzwierciedlenie w organizacjach, w których decyzje są podejmowane przez większość lub jedną osobę (szefa), nie biorąc pod uwagę potrzeb mniejszości (reszty firmy). S3 to systemem zarządzania zaprojektowany w celu ochrony i stosowania wartości dla całej organizacji. Jest to struktura zarządzania stworzona z myślą, że wartości te będą stosowane w równym stopniu dla wszystkich. A to niesie za sobą szereg korzyści, z których możemy wyróżnić takie jak:

 • większa równość w organizacji
 • większa proaktywność i otwartość na zmiany
 • wspólna odpowiedzialność za decyzje oraz jasność co do tego, kto je podejmuje
 • wspólne rozwiązywanie problemów firmy
 • większa wydajność
 • skuteczne osiąganie wspólnych celów
 • lepsza komunikacja zespołowa
 • szybsza skalowalność i rozwój organizacji

Największe wyzwania organizacji XXI wieku

Obecnie osoby decyzyjne w firmach stoją przed dwoma ważnymi wyzwaniami w zespołach: członkowie zespołu/firmy chcą być częścią procesu decyzyjnego oraz pragną jak największego zaangażowania w projekty. Lider który stoi na czele firmy/projektu będzie musiał temu sprostać i przyjąć “zmianę przywództwa”, aby spełnić te oczekiwania. Co to oznacza? W organizacjach będą potrzebne nowe rozwiązania – inne narzędzia do zarządzania oraz zmiana podejścia.

Warto tutaj zauważyć, że takie zmiany dokonują się nie tylko w firmach, ale również w innych obszarach życia – polityce (ludzie chcą mieć wpływ na sytuację w swoim kraju), czy nawet w życiu rodzinnym (dzieci chcą być częścią rodzinnych decyzji). Otaczający nas świat staje się coraz bardziej złożony. Organizacje, projekty, procesy – wszystko to składa się z coraz większej liczby elementów. Do tego dochodzi różnorodność, która właśnie rośnie wraz z coraz większą liczbą takich elementów – różnorodność kultur, systemów, wartości, wzorców. Globalne firmy borykają się z trudnościami międzykulturowymi, pojawiają się przykłady fuzji w obliczu zderzenia dwóch różnych kultur korporacyjnych.

W zarządzaniu projektami można zauważyć różne punkty widzenia osób biorących w nich udział, różnorodność interesariuszy czy po prostu inne intencje i cele, które chcą oni osiągnąć. Na taki obraz problemów współczesnych firm wpływa bardzo dużo czynników. Jest to między innymi wzrost edukacji i umiejętności w społeczeństwie (a wraz z tym wzrasta odmowa do decyzji narzucanych przez większość), czy postęp indywidualizmu (wzrasta więc konieczność uwzględniania interesów indywidualnych w firmie).

To wszystko brzmi dla Ciebie na skomplikowane i trudne dla firmy? Zdecydowanie te wyzwania mogą przysporzyć wielu trudności organizacjom. Chyba że wdrożą one u siebie Dynamiczne Samozarządzanie, czyli Socjokrację.

Socjokracja 3.0 – najlepsze rozwiązanie dla współczesnych firm

Socjokracja zaczęła funkcjonować w biznesie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dzięki Gerardowi Endenburgowi (holenderski inżynier, który przejął firmę elektrotechniczną po ojcu). Jako pierwszy postawił sobie za cel, że żadna decyzja w firmie nie może zostać podjęta jeśli ciągle pojawiają się uargumentowane zastrzeżenia. S3 jest stosowana przez wiele firm do dzisiaj i działa zgodnie z czterema głównymi zasadami:

 • Zasada Kręgu – w ramach organizacji socjokratycznej każda jednostka pracy składa się z „koła”. Kwestie operacyjne często są nadal traktowane przez tradycyjną strukturę hierarchiczną, jednak sporne kwestie są rozwiązywane w ramach kręgu. W socjokracji każdy należy do przynajmniej jednego kręgu.
 • Zasada Podwójnego Ogniwa – każde wyżej wymienione koło jest połączone z górnym kręgiem przez dwie różne osoby. Dzięki temu każda osoba może wyrazić lub cofnąć zgodę na decyzje podejmowane w wyższym kręgu. Zapewnia to komunikację dwukierunkową.
 • Zasada Zgody – decyzje podejmowane są za zgodą wszystkich. Żadna decyzja nie może zostać podjęta, jeśli ktoś w firmie zgłosi uzasadniony sprzeciw. Jednak sprzeciw zobowiązuje osobę, która go zgłosiła do aktywnego poszukiwania rozwiązania wraz z całym kręgiem. Celem nie jest zgoda wszystkich (i osiągnięcie konsensusu), ale to, by nikt nie sprzeciwił się pomysłowi (uzyskanie zgody).
 • Zasada Wyboru Bez Kandydata – w socjokracji wybory nie wymagają kandydatów. Gdy trzeba komuś przypisać określone obowiązki, każdy członek kręgu przedstawia swoją sugestię, a osoba jest wybierana za zgodą wszystkich członków kręgu.

Dzisiejsi liderzy, którzy nie będą iść w kierunku Socjokracji 3.0, w końcu napotkają opór i silny sprzeciw ze strony zespołów. “Odwrócenie przywództwa” może rozwiązać wiele trudnych i konfliktowych sytuacji, które coraz częściej pojawiają się w organizacjach. Budując przyszłe projekty/firmy, kierownik projektu/firmy powinien uwzględniać nowe aspiracje ludzi. Niezależnie od tego, czy będziesz chciał połączyć dwie firmy czy też zacząć myśleć o „zrównoważonym rozwoju” w organizacji, będziesz musiał zdobyć nowe narzędzia i nowe sposoby działania. A jednym z nich – i najbardziej skutecznym – jest właśnie S3.

Dynamiczne Samozarządzanie – S3 – zaczyna się od zmiany myślenia 

Nowoczesne narzędzia i metody są niczym, jeśli są postrzegane tylko jako wskazówki, a nie zostają wdrożone całościowo do organizacji. Aby sprostać obecnym oczekiwaniom w firmach, lider powinien zacząć zmianę przede wszystkim od siebie. Powinien odpowiedzieć sobie na takie pytania, jak: Jak mogę dokonać zmiany w zarządzaniu? Dlaczego powinienem dokonać ewolucji swojej roli jako lidera? Dlaczego wdrożenie S3 jest tak ważne i jak przełoży się na całą organizację? Przy czym nie o samą odpowiedź chodzi, a o mocne uświadomienie sobie, dlaczego jest to tak ważne.

Regularnie w każdy ostatni wtorek miesiąca prowadzę #TurkusowyWebinar, a w tym roku cykl rozpocząłem serią webinarów w których edukujemy i przybliżamy czym jest Dynamiczne Samozarządzanie czyli Socjokracja. Jeżeli zainteresowała Ciebie Socjokracja 3.0 lub chciałbyś wdrożyć ją lub jej elementy u siebie, zapraszamy do kontaktu z nami oraz na najbliższe webinary (bądź na bieżąco z aktywnością PerfectCircle – regularnie pojawiają się tu informacje o najbliższych wydarzeniach).

Artykuł ukazał się oryginalnie najpierw na profilu Marka LinkedIn w dniu 28.02.2021. Zapraszamy do komentowania i Twojej opinii o artykule. Więcej informacji na: LinkedIn

To jak? Czy chcesz budować razem z nami firmy z ludzką twarzą?